محور گردشگری رودخانه‌ای خادر، ارچنگ، سرآسیاب- هایپرکلابز

سعید ... 8 سال پیش
محور گردشگری رودخانه‌ای خادر، ارچنگ، سرآسیاب- هایپرکلابز هایپرکلابز :

یکی از محورهای طبیعی در مسیر مشهد ـ شاندیز محور گردشگری رودخانه‌ای روستاهای خادر، ارچنگ و سرآسیاب می‌باشد که وجود رودخانه‌های زشک و کنگ آن را ایجاد نموده و این جریان‌ها در زیر پای ارچنگ با هم تلاقی پیدا می‌کند. مسیر حرکت این رودخانه از سمت شاندیز به مشهد می‌باشد. وجود مناظر طبیعی اعم از ارتفاعات و باغات و پوشش گیاهی مطلوب مسیر دلپذیر و خاطره‌انگیزی را برای گردشگران و طبیعت دوستان به ارمغان آورده است. امروز حاشیه این مکان با سایه‌های دل‌انگیز و آرامش‌بخش، مأمن خانواده‌های متعددی است که اوقات خود را در این مسیر سپری می‌نمایند.

منبع :http://mashhadtourism.net/portal/tab/didaniha/natu...

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب