آب فشان فلای، نوادا، ایالات متحده- هایپرکلابز

سعید ... 8 سال پیش
آب فشان فلای، نوادا، ایالات متحده- هایپرکلابز هایپرکلابز :

این آبفشان که در یک زمین ویژه تمرینات نظامی قرار گرفته، تا حدودی ساخته دست بشر است. مواد معدنی با فشار و توسط جریان‌های آب گرم زیرزمینی به بیرون رانده شده‌اند؛ اما در اصل یک انفجار ناموفق در حین تمرینات نظامی باعث ایجاد این گودال شده است.این آبفشان همچنان در دل این محوطه خصوصی در حال رشد و گسترش است.


ساير تصاوير

آب فشان فلای، نوادا، ایالات متحده- هایپرکلابز
منبع :http://www.beytoote.com/iran/wonders/weird3-wonder...

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب