دریاچه حصار چال- هایپرکلابز

مهدی شریعتی 7 سال پیش
دریاچه حصار چال- هایپرکلابز هایپرکلابز :

در ارتفاعات پربرف البرز مركزي و در ضلع شرقي قله "علم كوه" درياچهاي طبيعي و كوهستاني وجود دارد به نام درياچه "حصار چال" كه در ارتفاع ‪۳۸۰۰ متري اين قله واقع شده است.

اين درياچه زيبا را فقط كوه نوردان، گلهداران و شكارچياني كه از مسير قديمي و تاريخي كلاردشت به طالقان عبور كرده باشند ميتوانند از نزديك بينند.

بااين وجود، درياچه حصارچال از ديدگاه كوهنوردان وگردشگران خارجي پنهان نمانده و اين نقطه شاهد حضور علاقهمندان به طبيعت وكساني است كه دوست دارند برفها و بهمنهاي باقي مانده از زمستانهاي سال هاي پيش را در مرداد ماه به تماشا بنشينند.

درياچه "حصارچال" از طرف شمال بعد از دشت زيبايي با همين نام و درپاي دو قله لشكرگ بزرگ و لشكرگ كوچك قرار گرفته و حدود سه هزار و ‪ ۸۰۰متر از سطح درياي خزر ارتفاع دارد.

يكي از راه هاي قديمي و مالرو شمال به طالقان و قزوين مسير زيبا و كوهستاني كلاردشت به طالقان است.

اين مسير قديمي از رودبارك كلاردشت آغاز شده و پس ازعبورازاين منطقه قديمي و نداربن و برير، به نقطهاي به نام خرمدشت متصل ميشود.

خرمدشت محل استقرار گلهداران درفصل تابستان بوده و دراين نقطه جادهاي كه فقط خودروهاي مناطق كوهستاني قادر به عبور از آن هستند، به اتمام ميرسد و اولين بهمن در" برفچال قديمي و تنگ گلي" زمستان سالهاي گذشته را تداعي ميكند و سپس مسير مالرو و پيادهرو آغاز ميگردد.

عبور از شيب تند" تنگ گلي " ساعتها به طول ميانجامد و پس ازآن دشت زيباي حصار چال كه هرگز تابستان را به خود نديده است در مقابل ديدگان قرار ميگيرد.

بهار اين منطقه از اواسط تيرماه آغاز ميگردد و اولين برف زمستاني نيز اواسط شهريور ماه آغاز ميشود و دشت و كوههاي اطراف آن را ميپوشاند و به همين خاطر اين منطقه هرگز تابستان را به خود نميبيند.

پس از پايان اين دشت، درياچه حصارچال در مقابل ديدگان قرار ميگيرد و دركنار آن گردنه معروف لشگرگ و هزار چم و راه مالروي قديمي طالقان تا ارتفاع چهار هزار و ‪ ۲۰۰متري ادامه پيدا ميكند.

مساحت اين درياچه حدود سه هكتار برآورد شده و شيب آن به سوي شمال است.

هر از چند گاهي ، هياهوي كوه نوردان و چوپانان و درپارهاي موارد آوازهاي بومي " چاروادارني " كه به سوي طالقان رفت و آمد ميكنند سكوت غريبانه درياچه حصار را ميشكند اما اين منبع زيباي آبي از نظر گردشگران خارجي و عاشقان طبيعت چندان ناشناخته نيست.

حاشيه اين درياچه در مردادماه محل استقرار گردشگراني است كه به اين منطقه زيبا سفر كردهاند.

رنگ آب درياچه حصار چال به سان آسمان آبي رنگ به نظر ميرسد و از جمله درياچههاي متعلق به دوران چهارم زمين شناسي محسوب ميشود.

علاوه بر درياچه مذكور دو درياچه كوچكتر هم در پايين دست اين منبع آبي قرار دارد كه اهالي منطقه و چوپانان در مجموع به آن "دريوئك " ميگويند و اين واژه در اصطلاح گويش اهالي كلارستاق به معناي "درياي كوچك" است.

پوشش گياهي دشت حصارچال گياهان دارويي و مرتعياست واما در اطراف درياچه به لحاظ ارتفاع بالا و وجود برفهاي پراكنده، گياهان مرتعي كمتررشد ميكنند و محل رشد گياهان دارويي و قارچهاي خوراكي است كه پس از درخشش آذرخش پديد ميآيند و اگر زود مورد استفاده قرار نگيرند، خشك خواهند شد.
_منابع آبي اين درياچه از برفهاي و بهمنهايي است كه از ديوارههاي كوه لشكرگ به اين نقطه سرازير ميشوند و تودههاي عظيم بهمن دراطراف و مخصوصا ضلع جنوبي آن در تمام سال وجود دارد و هرگز بهطور كامل ذوب نميشود ، عمق درياچه چندان زياد نيست.آب درياچه ازطريق يك جوي طبيعي بسوي شمال سرازير ميشود و پس از پيوستن به رودخانه "برير" رودخانه معروف سردآبرود چالوس را تشكيل ميدهد.

اين رودخانه معروف پس از عبور از رودبارك وارد دشت وسيع كلاردشت شده واز طريق جنگلهاي دانيال نبي به جلگه چالوس ميرسد و درنقطهاي به همين نام به دريا ميريزد.

درياچه حصار چال به دليل مقياس نقشههاي جغرافيايي و وسعت اندك درياچه در تصاوير و نقشههاي ايران قابل رويت نيست، اما در نقشههاي مربوط به كوهها و قلل معروف ايران كه از طرف فدراسيونهاي كوه نوردي تهيه گرديده كاملا مشهور و شناخته شده است.

براي ايجاد امكانات و توسعه گردشگري در منطقه حصارچال و درياچههاي آن، بهرغم برخورداري از مناظر طبيعي زيبا و داشتن علاقهمندان بسيار بويژه در بين كوهنوردان و دوستداران طبيعت، اعم از ايراني و خارجي، برنامهريزي خاصي از سوي مسئولان و متوليان امر نشده است.

در اطراف اين درياچه حتي محلي براي بيتوته شبانه گردشگران و كوهنوردان وجود ندارد در حالي كه اين منطقهاي داراي پتانسيلهاي بالاي ايرانگردي و گردشگري و حتي ورزشهاي زمستاني است.

منبع :http://club.golestan.com
3 نفر این را می پسندند
مشاهده 0 دنبال کننده
در حال نمایش 4 دیدگاه از 4 دیدگاه
مصطفی ایل مصطفی ایل چه جای بکری ...
7 سال پیش
راحله ... راحله ... عالی بود مرسی
7 سال پیش
امیرحسین --- امیرحسین --- خیلی عالی بود اگه ممکنه از همه بخواین به طبیعت احترام بزارن .
7 سال پیش
م ه م ه عالی بود/ممنون
7 سال پیش
1 

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب