آب انبار گلشن یزد- هایپرکلابز

M* Razaghi 6 سال پیش
آب انبار گلشن یزد- هایپرکلابز هایپرکلابز :

نمونه ای شاخص این از منبع ذخیره سازی آب که در محله پرجمعیت (تل) در قلب شهر یزد واقع می باشد و تا 30 سال قبل که آب لوله کشی به خانه ها وارد نشده بود لب خشک کوزه ها و مشربه ها به رایگان از آب این آب انبار تر می شد. این آب انبار دو پاشیر و پلکان جداگانه برای استفاده مسلمانان و زرتشتیان دارد.آب انبار دارای 4 بادگیر چهار وجهی است که در فواصل یکسان بر کنار محیط مخزن دایره ای شکل آب انبار و از سطح زمین به ارتفاع 13 متر برافراشته شده اند.

آب انبار از نظر معماری و بزرگی حجم خزینه و نوع مصالح و نمای آجری خوش نقش مدخل و پوشش آجری پشت گنبد درخور توجه و اهمیت است.حجم مخزن این آب انبار 2000 متر مکعب می باشد.

منبع :http://www.tebyan-zn.ir/News-Article/tourism/trave...

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب