ضرب المثل پایت را به اندازه گلیمت دراز کن- هایپرکلابز

عاطفه محمدی 10 سال پیش
ضرب المثل پایت را به اندازه گلیمت دراز کن- هایپرکلابز هایپرکلابز :

اصل ضرب المثل :

پایت را به اندازه گلیمت دراز کن

مفهوم :

به اندازهای که توانایی
داری توقع داشته باش

منبع :http://www.novinfun.com/

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب