ضرب المثل خدا خر را شناخت و شاخ بهش نداد- هایپرکلابز

عاطفه محمدی 10 سال پیش
ضرب المثل خدا خر را شناخت و شاخ بهش نداد- هایپرکلابز هایپرکلابز :

اصل ضرب المثل :

خدا خر را شناخت و شاخ بهش نداد

مفهوم :

در مورد افرادی گفته می شود که اگر قدرت داشت باشند امان را از خلق الله می گرفتند

منبع :http://www.novinfun.com/

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب