هیزم تر به کسی فروختن- هایپرکلابز

عاطفه محمدی 10 سال پیش
هیزم تر به کسی فروختن- هایپرکلابز هایپرکلابز :

هیزم تر به کسی فروختن کنایه از فریب دادن از قبیل: وعده وفا نکردن، به شرایط معامله رفتار ننمودن، با حیله از قول و قرار شانه خالی کردن، گندم نمایی و جو فروشی نمودن، دورویی کردن و همین که خر از پل گذشت بدلعابی کردن است.

اما ریشه این مثل:

به عبارت دیگر این ضرب المثل در مورد کسی به کار می رود که بدون هیچ جهت و سببی در مقام دشمنی و ناجوانمردی برآید و کسی را که با او هیچ گونه اصطکاک منافع نداشته است بکوبد و زیان و ضرر برساند.
شاید این سوال پیش آید که هیزم فروش به جای هیزم خشک چه اصراری داشت که هیزم تر بفروشد و سرو صدا ی مردم را دربیاورد؟ جواب سوال این است که تهیه و تدارک هیزم تر خرج زیاد نداشت و به محض آنکه از درخت قطع می شد به خریدار بی اطلاع و بی گناه تحمیل می گردید و تبدیل به پول می شد در صورتی که برای تهیه هیزم خشک مجبور بودند شاخه های بریده شده را در محل وسیعی روی هم بچینند و مدتی طولانی صبر کنند تا رطوبتش را در مقابل حرارت خورشید از دست بدهد و برای سوخت آماده گردد به همین جهات و ملاحظات در ازمنه قدیمه هیزم فروشها هزار حیله و نیرنگ به کار می بردند که هیزم تر بفروشند و با هزینه کمتر سود بیشتر ببرند.

منبع :http://zarbolmasal.persianblog.ir/

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب