آيا شما هم نيمكت داريد؟- هایپرکلابز

ليلا س 10 سال پیش
آيا شما هم نيمكت داريد؟- هایپرکلابز هایپرکلابز :

روزي پادشاه در محوطه ي كاخ خود مشغول قدم زدن بود كه سربازي را كنار يك نيمكت در حال نگهباني ديد؛ از او پرسيد تو براي چي اينجا قدم ميزني و از چي نگهباني ميدي؟ سرباز دستپاچه جواب داد قربان من را افسر گارد اينجا گذاشته و به من گفته خوب مراقب باشم!

پادشاه ، افسر گارد را صدا زد و پرسيد اين سرباز چرا اين جاست؟ افسر گفت قربان افسر قبلي نقشه ي قرار گرفتن سربازها سر پستها را به من داده من هم به همان روال كار را ادامه دادم! مادر پادشاه او را صدازد وگفت من علت را ميدانم،زماني كه تو 3ساله بودي اين نيمكت را رنگ زده بودند و پدرت به افسر گارد گفت نگهباني را اينجا بگذارند تا تو روي نيمكت ننشيني و لباست رنگي نشود! و از آن روز 41 سال ميگذرد و هنوز روزانه سربازي اينجا قدم ميزند ! فلسفه ي عمل تمام شده ولي عمل فاقد منطق هنوز ادامه دارد!

روزانه چه كارهاي بيهوده اي را انجام مي دهيم، بي آنكه بدانيم چرا؟

آيا شما هم اين نيمكت را در روان خود، خانواده ، مراسم ، و جامعه مشاهده مي كنيد؟

منبع :http://www.agri-jahad.ir/portal/Home/ShowPage.aspx...
15 نفر این را می پسندند
مشاهده 0 دنبال کننده
در حال نمایش 5 دیدگاه از 10 دیدگاه
مرجان ... مرجان ... لايك
10 سال پیش
Z Akbari Z Akbari واقعاًها من موندم ...
10 سال پیش
موج موج موج موج ممنون قشنگ بود
10 سال پیش
مهری طهماسبی مهری طهماسبی ممنون
10 سال پیش
صفورا  نصری صفورا نصری لایک
10 سال پیش
1 2 

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب