سلطان محمود و لرز سرما- هایپرکلابز

پدرام ز 10 سال پیش
سلطان محمود و لرز سرما- هایپرکلابز هایپرکلابز :

سلطان محمود در زمستانی سخت به تلخک گفت که با این جامه یک لا در این سرما چه می کنی که من با این همه جامه می لرزم؟
گفت: ای پادشاه تو نیز مانند من کن تا نلرزی.
گفت: مگر تو چه کرده ای؟
گفت: هر چه جامه داشتم همه را در بر کرده ام.

منبع :http://beytoote.com

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب