راستی شعر مرا می خوانی؟- هایپرکلابز

راستی شعر مرا می خوانی؟- هایپرکلابز هایپرکلابز :

راستی شعر مرا می خوانی؟
نه دریغا...هرگز
باورم نیست که خواننده ی شعرم باشی
کاشکی شعر مرا می خواندی...
بی تو من چیستم؟ ابر اندوه
بی تو سرگردان تر از پژواکم در کوه
گردبادم در دشت...برگ پاییزم در پنجه ی باد
چه کسی خواهد دید مردنم را بی تو؟
بی تو مردم...مردم
گاه می اندیشم
خبر مرگ مرا با تو چه کس میگوید؟!
ان زمانی که خبر مرگ مرا از کسی میشنوی
کاش می دیدم روی تورا
شانه بالا زدنت را بی قید
و تکان دادن دست که مهم نیست زیاد!
و تکان دادن سر که عجب!عاقبت او هم مرد!
افسوس کاشکی میدیدم
من به خود می گویم
چه کسی باور کرد؟
جنگل جان مرا
اتش عشق تو خاکستر کرد...

شعر از حمید مصدق

منبع :http://hyperclubz.com

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب