رقص آرام- هایپرکلابز

ليلا س 10 سال پیش
رقص آرام- هایپرکلابز هایپرکلابز :

این شعر توسط دختر جوانی دریکی از بیمارستان‌های نیویورک که مبتلا به سرطان می‌باشد سروده شده است:
SLOW DANCE (رقص آرام)
Have you ever watched kids
آيا تا به حال به کودکان نگريسته‌ايد
On a merry-go-round?
درحالی‌که به بازی “چرخ چرخ” مشغولند؟
Or listened to the rain
و يا به صدای باران گوش فرا داده‌ايد،
Slapping on the ground?
آن زمان که قطراتش به زمين برخورد می‌کند؟
Ever followed a butterfly’s erratic flight?
تا بحال بدنبال پروانه‌ای دويده‌ايد، آن زمان که نامنظم و بی‌هدف به چپ و راست پرواز می‌کند؟
Or gazed at the sun into the fading night?
يا به خورشيد رنگ پريده خيره گشته‌ايد، آن زمان که در مغرب فرو می‌رود؟
You better slow down.
کمی آرام تر حرکت کنيد
Don’t dance so fast.
اينقدر تند و سريع به رقص درنياييد
Time is short.
زمان کوتاه است
The music won’t last
موسيقي بزودي پايان خواهد يافت
Do you run through each day On the fly?
آيا روزها را شتابان پشت سر مي‌گذاريد؟
When you ask How are you?
آنگاه که از کسي مي‌پرسيد حالت چطور است
Do you hear the reply?
آيا پاسخ سوال خود را مي‌شنويد؟
When the day is done
هنگامي که روز به پايان مي‌رسد
Do you lie in your bed
آيا در رختخواب خود دراز مي‌کشيد
With the next hundred chores
و اجازه مي‌دهيد که صدها کار ناتمام بيهوده و روزمره
Running through your head?
در کله شما رژه روند؟
You’d better slow down
سرعت خود را کم کنيد. کم‌تر شتاب کنيد.
Don’t dance so fast
اينقدر تند و سريع به رقص در نياييد
Time is short
زمان کوتاه است
The music won’t last
موسيقي ديري نخواهد پائيد
رقص آرامEver told your child,
آيا تا بحال به کودک خود گفته‌ايد
We’ll do it tomorrow?
“فردا اين کار را خواهيم کرد”
And in your haste
و آنچنان شتابان بوده‌ايد
Not see his sorrow?
که نتوانيد غم او را در چشمانش ببينيد؟
Ever lost touch
تا بحال آيا بدون تاثري
Let a good friendship die
اجازه داده‌ايد دوستي‌اي به پايان رسد،
Cause you never had time
فقط بدان سبب که هرگز وقت کافي نداريد؟
or call and say,’Hi
آيا هرگز به کسي تلفن زده‌ايد فقط به اين خاطر که به او بگوييد: دوست من، سلام؟
You’d better slow down.
حال کمي سرعت خود را کم کنيد. کمتر شتاب کنيد
Don’t dance so fast
اينقدر تند وسريع به رقص درنياييد
Time is short
زمان کوتاه است.
The music won’t last
موسيقي ديري نخواهد پاييد.
When you run so fast to get somewhere
آن زمان که براي رسيدن به مکاني چنان شتابان مي‌دويد،
You miss half the fun of getting there
نيمي از لذت راه را بر خود حرام مي‌کنيد.
When you worry and hurry through your day
آنگاه که روز خود را با نگراني و عجله به سر مي‌رسانيد،
It is like an unopened gift Thrown away...
گويي هديه‌اي را ناگشوده به کناري مي‌نهيد
Life is not a race
زندگي که يک مسابقه دو نيست!
Do take it slower
کمي آرام گيريد
Hear the music
به موسيقي گوش بسپاريد،
Before the song is over
پيش از آنکه آواي آن به پايان رسد.

منبع :http://hyperclubz.com
13 نفر این را می پسندند
مشاهده 0 دنبال کننده
در حال نمایش 4 دیدگاه از 4 دیدگاه
پانی .... پانی .... اری اری زیباست و تاثیرگذار مرسی لیلا جان
10 سال پیش
*** * *** * rose rose rose
10 سال پیش
Z Akbari Z Akbari liiiiiiiiiiiiiiike
10 سال پیش
لیلا پ لیلا پ انشالله خدا بحق این روزها همه مریضا و این دختر جوان رو شفا بده
10 سال پیش
1 

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب