رونمايي سه کتاب کودک - هایپرکلابز

رونمايي سه کتاب کودک - هایپرکلابز هایپرکلابز :

رونمايي سه کتابش در زمينه ادبيات کودک
به گزارش خبرگزاري آريا، به گفته نويسنده، اين رمان که هنوز نام آن مشخص نيست به مفهوم عشق واقعي مي‌پردازد؛ عشقي که نه بر کلام بلکه بر عمل استوار است.
همچنين به گفته آريه‌بندان، سه کتاب کودک او در اول شهريورماه در آستارا رونمايي خواهند شد. «سنجاب کوچولو و کلاغ زيرک»، «خاطرات پدربزرگ» و «پشيماني گلي» عنوان اين سه کتاب کودکانه‌اند که بناست توسط نشر همداد به‌زودي رونمايي شوند. مخاطبان اين سه کتاب که از تصويرگيري محسن جمالي برخوردارند، کودکان گروه سني "الف" و "ب" (سال‌هاي پيش از دبستان و پايه‌هاي اول تا سوم دبستان) هستند.
«خداي عروسک» از ديگر نوشته‌هاي اين نويسنده ويژه کودکان نوشته شده است و هم‌اکنون براي تصويرگري در اختيار محسن جمالي قرار دارد. به گفته او، اين کتاب به نوعي در زمره‌ کتاب‌هاي فلسفي قرار دارد.

منبع :http://aryanews.com/News.aspx?code=201408151201175...

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب