دوبیتی اسارت- هایپرکلابز

حسن دسترنج 8 سال پیش
دوبیتی اسارت- هایپرکلابز هایپرکلابز :

اسیرم کرده ای اما نمیخواهم گرفتارم شوی جانا
خودم را من اسیر و دل گرفتارت شده جانا
اگر داری توانایی فراموشم کن ای جانا
که من دارم توانایی به ناکامی دل جاناتو نه انی که بدل داشتمش ارزوش
تو همانی که گرفتارش شدم چون می نوش
تو همانی که توان کرد فراموش ترا
همچو باده که بسازد به یک لحظه فراموش مرا

تیرماه 72 دسترنج

منبع :http://hyperclubz.com

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب