شعر 13 آبان- هایپرکلابز

شعر 13 آبان- هایپرکلابز هایپرکلابز :

نور خدا به کشور ما جلوه گر شده است

حق آمده است، ظلمت باطل به در شده است

قدرش بدان که نور الهی عیان شده است

عدل آمده است و جور ستمگر به سر شده است

با عشق و با شهامت و با عزم پایدار

هر شاخه ای ز گلبن دین بارور شده است

آن طفل سیزده سنه از عمر رفته ای

در بارگاه حضرت حق، نامور شده است

در راه عشق با قلم پا ز خون خویش

با شاهدان خفته به خون همسفر شده است

نصرت نموده دین خدا این شهید ما

خونش به تیغ کفر جهان کارگر شده است

یارب قبول کن ز ( علومی ) تو توبه را

عمرش ز معصیت به جوانی هدر شده است فریبا علومی یزدی

منبع :http://sedayemojri.persianblog.ir/post/111/

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب