عشق- هایپرکلابز

رانی .... 7 سال پیش
عشق- هایپرکلابز هایپرکلابز :

پدرم می گفت: زن باید گیسوانش بلند و چشمانش درشت باشد!

مادرم، هرگز موی بلند نداشت

و چشمانش دلخواه پدرم نبود! ...

مادرم می گفت: زیبایی برای مرد نیست! ...

مرد باید، دست هایش زمخت،

و گونه هایش آفتاب سوخته باشد! ...

پدرم، زیبا و جذاب بود،

نه دستان زمختی داشت و نه گونه های آفتاب خورده! ...

ولی هرگز نگفتند،

که زن باید عاشق باشد،

و مرد لایق! ...

عشق را سانسور کردند! ...

من سال ها جنگیدم

تا فهمیدم که بی عشق،

نه گیسوان بلندم زیباست، و نه چشمان سیاهم! ...

و نه مردی با دستان زمخت و گونه های آفتاب سوخته،

خوشبختی ام را تضمین می کند! ...
«فروغ فرخزاد»

منبع :http://hyperclubz.com

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب