کارگر- هایپرکلابز

حسن دسترنج 8 سال پیش
کارگر- هایپرکلابز هایپرکلابز :

ای یاوران.زحمتکشان.ای دوستان.کارگران

گردیده یار انقلاب با کار کردن هر زمان

این انقلاب از خون تو گردیده محکم استوار

چرخهای صنعت از توان تو بگردد هرزمان

گردیده از بازوی تو این ملک چون باغ برین

اما نباشد بهر تو باغ برین در این زمان

گردیده اهرام ثلاثه استوار از کار تو

اما زبار زندگی گردیده خم ارکان تو72/9/28 (احسان)

منبع :http://hyperclubz.com

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب