ازتنور خولی امشب میرود تا چرخ نور- هایپرکلابز

حسن دسترنج 8 سال پیش
ازتنور خولی امشب میرود تا چرخ نور- هایپرکلابز هایپرکلابز :

ازتنور خولی امشب میرود تا چرخ نور
افتاب چرخ حسرت میبردبر این تنور
گر نه ظاهر شدقیامت ورنه روز محشر است
از چو رو کردافتاب از جانب مغرب ظهور
این همان نور است کز وی لمه ای در لحظه ای
دید موسا ی کلیم اله شبی در کوه طور
این همان نور خدا باشد که ناگردد خموش
این همان مشکوة حق باشدکه نایابد فتور
مطبخ امشب مشرقستان تجلی گشته است
زین سر بی تن کزو افلاک باشد پر زشور
از لبان خشک واز حلقوم خونین گویدت
قصه کهف و رقیم ورمز انجیل و زبور

منبع :http://hyperclubz.com

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب