این گوهر بخون شده غلطان حسین تست- هایپرکلابز

حسن دسترنج 8 سال پیش
این گوهر بخون شده غلطان حسین تست- هایپرکلابز هایپرکلابز :

این گوهر بخون شده غلطان حسین تست
وین کشتی شکسته ز طوفان حسین تست
این از غبار تیره هامون نهفته روی
در پرده آفتاب درخشان حسین تست
این خضر تشنه کام که بر چشمه حیات
بدرود کرد با لب عطشان حسین تست
این پیکری که کرده نسیمش کفن ببر
از پرنیان ریگ بیابان حسین تست
این لاله شکفته که زهرا زداغ او
چون گل نموده چاک گریبان حسین تست
این شاهباز اوج سعادت که کرده باز
شهپر بسوی عرش ز پیکان حسین تست

حجت الا سلام نیر تبریزی

ساير تصاوير

این گوهر بخون شده غلطان حسین تست- هایپرکلابز
منبع :http://hyperclubz.com

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب