ننویسید که او نوکر بدعهدی بود بنویسید که او منتظر مهدی بود- هایپرکلابز

ننویسید که او نوکر بدعهدی بود بنویسید که او منتظر مهدی بود- هایپرکلابز هایپرکلابز :

بنویسید دگر بروی سنگ لحدم


من فقط عشق حسین ابن علی را بلدم


ننویسید که ناکام شده به عالمینبنویسید که طپش های دلم گفته حسین


ننویسید که پرپر شده همچون گل یاس


بنویسید شده مست و خراب عباس


ننویسید که از روز ابد مذهبی ام


بنویسید که تا روز ابد زینبیم


ننویسید که مست از قدح ساغریم


بنویسید که همواره علی اکبریم


ننویسید که جان داد دگر بر سر دوست


بنویسید که مجنون علی اصغر اوست


ننویسید گنه پرده مهتابش شد بنویسید سینه زن اربابش شد


ننویسید ندارد به جهان خانه و جا بنویسید ماواش شده کرببلا


ننویسید که او نوکر بدعهدی بود بنویسید که او منتظر مهدی بود


یا ابا صالح المهدی ادرکنی (سهراب سپهری)

منبع :http://zohor313yar.blogfa.com/category/4

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب