بابی انت و امی- هایپرکلابز

حسن دسترنج 7 سال پیش
بابی انت و امی- هایپرکلابز هایپرکلابز :

همه جسمیم وتویی جان بابی انت و امی
همه دردیم و تو درمان بابی انت و امی
بابی انت و امی که ز پیمان تو با حق
همه گریان و تو خندان بابی انت و امی
زوجودت بوجودآمده شور و هیجانی
در همه عالم امکان بابی انت و امی
جان فدایت که شد از روز نخستین ولادت
کربلای تو نمایان بابی انت و امی
انکه دیوانه تو سر به بیابان بگذارد
بگذرد از سر و سامان بابی انت و امی
سر ان کشته بنازم که دم مرگ ببیند
تو گرفتیش بدامان بابی انت و امی
چو (نگارنده) به انکوشده در ظل لوایت
دادن جان بود اسان بابی انت و امی

عبدالعلی نگارنده خراسانی

منبع :http://hyperclubz.com

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب