همیشه فاصله ای هست داد از این دارم ......- هایپرکلابز

ندا نظام ابادی 7 سال پیش
همیشه فاصله ای هست داد از این دارم ......- هایپرکلابز هایپرکلابز :


تو آسمانی و من ریشه در زمین دارم

همیشه فاصله ای هست داد از این دارم

قبول کن که گذشته است کار من از شک

که سالهاست به تنهایی ام یقین دارم

تو نیز دقدقه ات از دقایقت پیداست

مرا ببخش اگر چشم نکته بین دارم

بخوان و پاک کن و نام خویش را بنویس

به دفتر غزلم هرچه نقطه چین دارم

کسی هنوز عیار تو را نفهمیدست

منم که از تو به اشعار خود نگین دارم

"محمد علی بهمنی "

منبع :http://hyperclubz.com

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب