تکنیک آپن فلاش در عکاسی- هایپرکلابز

سمانه سپاهی 8 سال پیش
تکنیک آپن فلاش در عکاسی- هایپرکلابز هایپرکلابز :

تکنیکی است که در ان کنترل فلاش در اختیاز دوربین نیست و عکاس به صورت دستی فلاش و تعداد زدن ان را مدیریت می کند.
تکنیک اوپن فلاش در محلی تاریک و با زدن فلاش های متعدد بروی سوژه ای که موقعیت مکانی خود را تغییر می دهد به کار می رود.
این تکنیک جهت القای حرکت سوژه مورد نظر کاربرد دارد. که در یک تصویر شما چند حالت مختلف از سوژه می بینید که در موقعیت های مکانی مختلفی می باشند.
شرایط:
محل مورد نظر کاملا تاریک
دوربین روی سه پایه یا در جایی فیکس شده باشد.
سرعت شاتر روی حالت B یا در صورت نبود این حالت در دوربین ها روی 15 یا 30 ثانیه.
فلاش یا منبع نوری که به ازای تغییر موقعیت مکانی سوژه زده میشود یا روشن خاموش می گردد.

منبع :http://www.psdmode.ir

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب

سایر مطالب از سمانه سپاهی

جاذبه های زنجان