حوله های خیس اقامتگاه قارچ های پوستی- هایپرکلابز

عباد محمدي 10 سال پیش
حوله های خیس اقامتگاه قارچ های پوستی- هایپرکلابز هایپرکلابز :

حوله های خیس و نم دار باعث تجمع و رشد میکروب می شود و باعث انواع بیماری های پوستی است.
دکتر امیر هوشنگ احسانی متخصص پوست گفت: حوله خیس یا حتی نم دار باعث تجمع و رشد سریع میکروب ها و قارچ ها است که باعث انواع بیماری های پوستی می شود زیرا بایستی برای پیشگیری بعد از استفاده از حوله آن را در مقابل جریان هوا و نور آفتاب قرار داده تا کاملا خشک شود.

وی افزود: در صورت عدم خشک کردن حوله، که همراه با رطوبت است عاملی مناسب برای رشد سریع میکروب ها و قارچ ها است که باعث انواع بیماری های پوستی می شود.


وی در ادامه گفت: بهتر است بعد از استحمام استفاده از حوله، از حوله شخصی خودتان استفاده شود زیرا در صورت استفاده از حوله فرد دیگر ممکن است فرد قبلی حوله را همراه با رطوبت نگهداری کرده باشد و بیماری میکروب ها به بدن شما انتقال پیدا کند.


وی به افراد توصیه کرد: بعد از استفاده از حوله، بایستی در محیط مناسبی که جریان هوا وجود داده قرار داده شود زیرا این امر باعث خشک شدن حوله بدون همراهی میکروب ها است.

منبع :http://www.yjc.ir/fa/news/4502674/%D8%AD%D9%88%D9%...
1 

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب