آیا سرگیجه نشانه آسیب مغزی است؟ - هایپرکلابز

سمانه صوفی 8 سال پیش
آیا سرگیجه نشانه آسیب مغزی است؟ - هایپرکلابز هایپرکلابز :

به گفته یک متخصص مغز و اعصاب سرگیجه یکی از مهمترین شکایات پزشکی و یکی از شایعترین مراجعات به اورژانس را تشکیل می دهد.
دکتر بابک زمانی در گفتگو با سلامانه، توضیح داد: سرگیجه عبارت است از یک توهم حرکت یعنی احساس حرکتی که وجود ندارد. در این حالت فرد یا احساس حرکت خودش را دارد و یا محیط پیرامونش.
این متخصص مغز و اعصاب ادامه داد: نکته مهم این است که بسیاری از مردم از سرگیجه می ترسند و دچار اضطراب می شوند و تصور می کنند که سرگیجه شاید مقدمه سکته مغزی یا بیماری مغزی شدید باشد.
وی با اشاره به این که افتراق بین سرگیجه هایی که از مغز سرچشمه می گیرند و سرگیجه هایی که علت مغزی ندارند، آسان است، خاطرنشان کرد: مغز در جایی که صدمه به آن باعث ایجاد سرگیجه شود، ترافیک بسیار شلوغی دارد.
دکتر زمانی تاکید کرد: نمی توان گفت کسی دچار بیماری مغزی شدید شده در حالی که تنها علامتش سرگیجه است و علائم دیگری مثل بیهوشی، فلج قسمتی از بدن، دو بینی، خواب رفتگی دست و پا و سایر علایم را ندارد.
به گفته وی سرگیجه اکثر کسانی که با سرگیجه به بیمارستان می روند در این دسته قرار می گیرند. کسانی که به طور ناگهانی دچار سرگیجه شده اند و آنقدر مضطرب بودند که آن را به اطرافیان سرایت دادند.
این روانپزشک توضیح داد: با یک شرح حال ساده می توان مطمئن بود که علت این سرگیجه مغز نیست. فراموش نکنیم که اضطراب ناشی از سرگیجه باعث تحریک سیستم خودکار بدن و افزایش فشار خون، رنگ پریدگی، عرق ریزی و تپش قلب می شود.

منبع :http://www.salamatnews.com/news/118407/%D8%A2%DB%8...

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب