درمان های ارتودنسی دندان باید توسط چه کسی انجام شود؟- هایپرکلابز

حنانه باغي پور 8 سال پیش
درمان های ارتودنسی دندان باید توسط چه کسی انجام شود؟- هایپرکلابز هایپرکلابز :

حکایت درمان های ارتودنسی در دندان پزشکی مشابه حکایت جراحی زیبایی بینی در پزشکی است. متولی اصلی درمان های ارتودنسی مشخص نیست. اینجا مدعیان دو دسته اند؛ ارتودنتیست ها و دندان پزشکان عمومی...
متخصصان ارتودنسی انجام درمان های ارتودنسی را حق مسلم خود می دانند و اغلب اعتقاد دارند دندان پزشکان عمومی نباید وارد این حوزه تخصصی شوند یا حداکثر حق دارند به درمان های ارتودنسی متحرک و پیشگیرانه دست بزنند. اما دندان پزشکان عمومی زیر بار این حرف نمی روند. آنها معتقدند در درمان های دندان پزشکی هیچ حریمی میان دندان پزشکی عمومی و متخصص وجود ندارد و هر دندان پزشکی در صورت داشتن مهارت کافی، می تواند در حوزه های مختلف دندان پزشکی وارد شود.

● تعداد ارتودنتیست های کشور
کافی نیسترییس انجمن ارتودنتیست های ایران در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا با بیان جوان بودن جمعیت کشور و افزایش آگاهی جامعه نسبت به خدمات ارتودنسی تاکید کرده است تعداد ارتودنتیست های کشور نسبت به جمعیت کشور ناکافی است.
دکتر محسن شیرازی پس از اشاره به تعداد محدود متخصصان ارتودنسی در سطح کشور از لزوم انجام درمان های پیشگیرانه برای بسیاری از کودکان و نوجوانان گفته تا در آینده به ناهنجاری فک یا بی نظمی دندان ها دچار نشوند و در ادامه اظهار امیدواری کرده که با افزایش شمار دانشکده های دندان پزشکی که به آموزش ارتودنسی پرداخته اند، مشکل کمبود متخصص ارتودنسی برطرف شود.
در حال حاضر بین ۲۵۰ تا ۲۶۰ دندان پزشک ارتودنتیست در کشور فعالیت می کنند. طی ۳ سال گذشته تعداد دانشکده هایی که مجاز به جذب دستیار تخصصی در رشته ارتودنسی بوده اند، از ۵ به ۹ دانشکده، افزایش یافته و شمار ورودی تخصصی در این رشته از ۲۰ به ۴۰ نفر رسیده است. با این حال هنوز بسیاری از شهرهای کوچک و بزرگ کشور از وجود متخصص ارتودنسی محروم اند یا تعداد ارتودنتیست ها در آنها کافی نیست.
مشکل کمبود متخصص ارتودنسی در سطح کشور البته یک راه حل دیگر هم دارد؛ راه حلی که معمولا ارتودنتیست ها به آن نمی اندیشند یا آن را قبول ندارند: آموزش دانش و مهارت های علم ارتودنسی به دندان پزشکان عمومی.
بیشتر متخصصان ارتودنسی مخالف ورود دندان پزشکان عمومی به حیطه ارتودنسی هستند و درمان های ارتودنسی را کاملا تخصصی و معمولا خارج از توانایی و دانش دندان پزشکان عمومی می دانند. اگر پای صحبت این دسته از متخصصان بنشینید، برای اثبات ادعای خود شواهد فراوانی دارند. این ادعای ارتودنتیست ها البته سخن گزافی نیست. بسیاری از دندان پزشکان عمومی بدون داشتن دانش و مهارت کافی به درمان های ارتودنسی دست می زنند که نتیجه کار آنها گاهی با خواسته و انتظار بیمار متفاوت است. ممکن است هزینه مادی و معنوی زیادی به بیمار وارد کند و حتی جبران خسارت آن ممکن نباشد.

● چرا عمومی ها به سراغ ارتودنسی می روند؟
ارتودنسی از زمان تولد رشته های تخصصی در دندان پزشکی به عنوان رشته ای لوکس و پرطرفدار میان دندان پزشکان مطرح بود. در نظر بسیاری از دندان پزشکان، ارتودنسی رشته ای شیک و بدون دغدغه بود که تنها قشر مرفه جامعه طالب آن بودند و درمانگر به سادگی چند برابر هزینه سایر درمان های دندان پزشکی را به دست می آورد.
بیشتر شاخه های دندان پزشکی در دوره عمومی به شکل کافی و حتی کاملی به دانشجویان دندان پزشکی آموزش داده می شود. اما آموزش مباحث ارتودنسی در دوره عمومی تنها شامل شناخت ناهنجاری ها و طرح درمان های پیشگیرانه است. همین طرح درمان ها نیز معمولا در زمان محدودی که دانشجویان در بخش ارتودنسی می گذرانند به صورت عملی به آنها آموخته نمی شود. به همین دلیل بسیاری از دندان پزشکان عمومی حتی قادر به تشخیص ناهنجاری ها در دهان کودکان و نوجوانان نیستند تا چه رسد به درمان آنها. دوره های بازآموزی رسمی و کلاس های تکمیلی نیز معمولا جوابگوی نیاز دندان پزشکان عمومی نیست. تشخیص ها و طرح درمان های غلط که رضایت بیمار را جلب نمی کند و گاه به طرح شکایت از دندان پزشک در مراجع قضایی می انجامد، نتیجه آموزش ناکافی دندان پزشکان عمومی است.

● دندان پزشکان عمومی بیشتر
محکوم می شونددر سال ۸۶، دکتر احمدآخوندی و همکارانش در قالب یک طرح پژوهشی تعداد شکایت های طرح شده در سازمان نظام پزشکی را در رابطه با درمان های ارتودنسی بررسی کردند.
این مطالعه به صورت مقطعی و به روش اسنادی و پرونده های سنواتی شکایت از دندان پزشکان عمومی و متخصص در ارتباط با درمان های ارتودنسی از سال ۷۲ تا ۸۴ شعب بدوی و تجدید نظر سازمان نظام پزشکی که مورد بررسی و صدور حکم قرار گرفته است، انجام شد. از بین ۵۴ پرونده شکایت ثبت شده در شعب بدوی و تجدیدنظر سازمان، ۳۱ مورد مربوط به دندان پزشکان عمومی، ۱۶ مورد متخصصان ارتودنسی، ۳ مورد متخصصان اطفال و ۴ مورد دندان پزشکان تجربی بودند. از بین ۳۱ دندان پزشک عمومی، محاکم بدوی و عالی برای ۲۰ نفر توبیخ کتبی با درج در پرونده و برای ۲ نفر توبیخ شفاهی و برای ۹ نفر حاکم برائت صادر شده بود.
پایان انحصار متخصص هاانحصار درمان های ارتودنسی از چند سال پیش از دست متخصصان ارتودنسی خارج شد. یک دندان پزشک عمومی که روی علاقه شخصی خود، دوره تخصصی این رشته را در یک کشور خارجی گذرانده بود، اقدام به برگزاری دوره های کوتاه مدت برای آموزش تکنیک خاصی از این رشته به دندان پزشکان عمومی کرد. این دوره های آموزشی اگرچه بدون مجوز وزارت بهداشت یا انجمن های رسمی دندان پزشکی برگزار می شد، مورد استقبال شدید دندان پزشکان عمومی قرار گرفت. به طوری که کلاس ها ابتدا در تهران و بعدها در بسیاری از شهرهای بزرگ برگزار شدند و بسیاری از دندان پزشکان عمومی توانستند پس از گذراندن این دوره ها، ناهنجاری های فکی و دندانی بیماران خود را درمان کنند.
بر خلاف استقبال و رضایت دندان پزشکان عمومی، متخصصان ارتودنسی به هیچ وجه از برگزاری این کلاس ها خوشحال نشدند. توجیه آنها کاملا منطقی بود. آموزش کوتاه مدت و چند هفته ای ارتودنسی هیچ گاه نمی تواند جایگزین دوره تخصصی ۳ ساله این رشته در دانشکده های دندان پزشکی شود. اما به رغم اعتراض ارتودنتیست ها و پیگیری های رسمی انجمن ارتودنتیست های ایران، هیچ وقفه ای در برگزاری این کلاس ها ایجاد نشد.

● نقطه پایان اختلاف کجاست؟
در چشم دندان پزشکان عمومی، انحصارطلبی ارتودنتیست ها چندان منصفانه نیست. دندان پزشکان عمومی همان طور که در سایر رشته های دندان پزشکی دست می برند، می خواهند از بازار گسترده و پولساز ارتودنسی سهم داشته باشند. سهمی بیشتر از آنچه ارتودنتیست ها برای دندان پزشکان عمومی قایل اند؛ یعنی درمان های پیشگیرانه با استفاده از پلاک های ارتودنسی متحرک. پس کاستی دانش خود را در رشته ارتودنسی از طریق کلاس های غیررسمی و آزمون و خطا پر می کنند، اتفاقی که منجر به طرح درمان های غلط و واردشدن هزینه مادی و معنوی به بیماران می شود.

منبع :http://www.persianpersia.com/health/hdetails.php?a...

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب