سرخدار- هایپرکلابز

صادق رحيم 12 سال پیش
سرخدار- هایپرکلابز هایپرکلابز :


نام :   سرخدار( زرنب/ رجل الجرار)  

نام لاتين   :    Commun yew

  

شرح : ماده موثری در این گیاه موجود است كه خاصیت ضد سرطان دارد برگها و میوه بدون دانه آن مسكن آرام بخش قاعده آور و ضدعفونی كننده می باشد و از برگ های آن در موارد آسم برونشیت سكسكه صرع و سو هاضمه و نیز به عنوان تقویت كننده نیروی چشمی استفاده می كنند از نظر طبیعت برگهای این گیاه گرم و خشك است برگ های آن بسیار سوزاننده و زخم كننده است و در عین حال به مقدار كم مقوی معده و كبد و گرم كننده آن است برای صاف كردن صدا تسكین سرفه افزایش اشتها و در مورد نفخ و بند آوردن اسهال و سردی مثانه نیز مفید می باشد .

نحوه مصرف : مقدار خوراك از گرد برگ آن 3 تا 5 گرم می باشد

منبع :

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب