با 7 سوال ساده شخصیت خود را کشف کنید!!!!- هایپرکلابز

rima .a 10 سال پیش
با 7 سوال ساده شخصیت خود را کشف کنید!!!!- هایپرکلابز هایپرکلابز :


به سوالات زیر با دقت و صادقانه پاسخ بدهید و در پایان تعبیر پاسخ هایتان را مشاهده بفرمائید


1- دریا را با كدام یك از ویژگی های زیر تشریح میكنید؟
آبی تیره، شفاف، سبز، گلآلود

2- كدام یك از اشكال زیر را دوست دارید؟
دایره، مربع یا مثلث

3- فرض كنید در راهرویی راه میروید. دو در میبینید. یكی در 5 قدمی سمت چپ تان و دیگری در انتهای راهرو. هر دو در باز هستند. كلیدی روی زمین درست جلوی شما افتاده است. آیا آن را بر میدارید؟

4- رنگهای روبرو را به ترتیب اولویتی كه برایتان دارند بگویید . قرمز، آبی، سبز، سیاه و سفید

5- دوست دارید در كدام قسمت كوه باشید؟

6- در ذهنتان اسب چه رنگی است؟
قهوهای، سیاه یا سفید

7- توفانی در راه است. كدامیك را انتخاب میكنید: یك اسب یا یك خانه؟

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


و اما پاسخها: به ادامه مطلب بروید1- آبی تیره : شخصیت پیچیده
سبز: آسان گیر و بیخیال
شفاف: به سادگی قابل درك
گلآلود: آشفته و سردرگم


2- دایره : سعی میكنید طوری رفتار كنید كه خوشایند همه باشد.
مربع: خودرأی و خود محور
مثلث: یك دنده و لجباز
(اندازه اشكال با خودخواهی و منیت شما ارتباط مستقیم دارد)


3- بله : شما آدم فرصت طلبی هستید
نه: آدم فرصتطلبی نیستید.


4- این سئوال، اولویتهای شما در زندگی را مشخص میكند.
آبی: دوستان/ روابط
سبز: شغل و حرفه
قرمز: شهوت و دلبستگی
سیاه: مرگ
سفید: ازدواج


5- میزان ارتفاعی كه انتخاب میكنید رابطه مستقیم با میزان جاه طلبی شما دارد .


6- قهوهایی: فروتن و خاكی
سیاه: غیرقابل پیشبینی، سركش، هیجانانگیز
سفید: برتر، مغرور، تاثیرگذار


7- این سئوال، اولویتهای شما به هنگام مشكلات را تعیین میكند.
اسب: همسر
خانه: فرزند

منبع :http://talajoojoo.blogfa.com/cat-4.aspx
0 نفر این را می پسندند
مشاهده 0 دنبال کننده
در حال نمایش 3 دیدگاه از 3 دیدگاه
) ) ) ) ممنون جالب بودhappy
10 سال پیش
راحله ... راحله ... عالی بود مرسی
10 سال پیش
محمد حاجی ابراهیم محمد حاجی ابراهیم لایک
10 سال پیش
1 

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب