زنان جسور واقعا عشاق بيشتري دارند؟ - هایپرکلابز

رضا حبيبي 9 سال پیش
زنان جسور واقعا عشاق بيشتري دارند؟ - هایپرکلابز هایپرکلابز :

در دوره اي که ما زندگي مي کنيم، بيشتر زنان تصور مي کنند اگر جسور، پرمدعا و پر دل و جرات باشند و با سماجت پيگير کارهايي باشند که دوست دارند، بسيار عالي است. اما آيا اين اخلاق و سبک زندگي در رابطه عاشقانه نيز پسنديده و جذاب است؟ با اينکه تقريبا همه مردهاي اين دوره زنان باهوش، زرنگ و موفق را تحسين مي کنند اما بسياري از آنها دوست ندارند با چنين زن هايي رابطه دوستي يا پيوند زناشويي برقرار کنند. در ادامه بايدها و نبايدهاي جسور بودن يک زن را برايتان نوشته ايم.
در محل کار زرنگ و جسور باشيد
اگر نتوانيد در شغل خود جسارت لازم را داشته باشيد، هرگز پيشرفت نخواهيد کرد و کارتان مي شود در جا زدن. براي موفقيت بيشتر در کار و حرفه خود، بايد بدانيد چه مي خواهيد، چگونه به آن دست پيدا مي کنيد و چطور بايد کارها را به بهترين شکل پيش برد.
جسور بودن در کار نه تنها خوب است که براي هر زني لازم و ضروري است. اما براي بسياري از زناني که چنين روحيه اي دارند بسيار سخت و حتي گاهي ناممکن است تا از آن جسارت و حاضرجوابي مردانه دست بکشند و عصر که به خانه مي روند، در نقش يک زن ظاهر شوند. آنها تصور مي کنند رفتاري که در محل کار جواب داده است، در خانه نيز حتما کاربرد دارد. اما اين طور نيست. تقريبا همه مردها دوست دارند زن را با همه ظرافت و لطافت زنانه در خانه ببينند و حاضرجوابي يا مردصفت بودن زن برايشان جالب نيست.
مورد چيزهايي که مي خواهيد و نمي خواهيد را به مرد خود بگوييد
يکي از جذابيت جسارت زنان براي مردان اين است که زن بتواند هرآنچه مي خواهد و نياز دارد و مواردي که دوست ندارد ببيند يا تجربه کند را، بيان کند تا بعدها با انتقاد و نيش و کنايه آنها را به زبان نياورد. زن بايد حرف هاي خود را با جملات: «من مي خواهم ...» يا «من دوست ندارم ...» آغاز کند. به طور مثال، آيا رستوراني که مردتان انتخاب کرده است را دوست نداريد؟ اين را به او بگوييد. خيلي رک و بي پرده بگوييد: «من غذاهاي اين رستوران را دوست ندارم» به جاي اينکه بگوييد: «چرا هميشه رستوران هاي بي خود انتخاب مي کني؟»
آيا او حرفي به شما گفته که باعث عصبانيت يا ناراحتي شما شده است؟ اين مساله را با او در ميان بگذاريد. بگوييد: «من نمي خواهم در اين رابطه صحبت کنم. اين حرف ها حس بد به من مي دهند.» به جاي اينکه به او بگوييد: «تو چرا هميشه اينقدر ....». وقتي حرف خود را بدون کنايه مطرح کنيد تاثير بيشتري خواهد داشت.
خود را به مردان تحميل نکنيد
تصور نکنيد براي به دست آوردن و نگه داشتن مرد دلخواه خود مي توانيد هر کاري انجام دهيد. اگر شما به سراغ مردي برويد و مدام پيگير کارهاي او و رفتارهاي او باشيد، هرگز او را به دست نخواهيد آورد. يا نمي توانيد براي مدت طولاني او را نزد خود نگه داريد و حتي برعکس، مرد دلخواه خود را از خود دورتر هم خواهيد کرد.
شايد تصور کنيد ارسال پيام يا نوشتن ايميل براي او در مورد موضوع هاي ساده و عادي زندگي نوعي دوستي است و او متوجه نخواهد شد شما آمار او را مي گيريد. اينکه مدام براي با هم بودن برنامه ريزي کنيد و او را به جاهاي مختلف همچون سينما يا کنسرت دعوت کنيد، براي مردها جذابيت ندارد. او فقط احساس مي کند شما در حال تحميل خود به او هستيد و مي خواهيد دايما او را کنترل کنيد.
رابطه خود را کنترل نکنيد
اينکه بخواهيد در مسايل روزمره زندگي خود دخالت کنيد و همه امور را به دست بگيريد، براي هيچ مردي قابل تحمل نيست. در ضمن، خيلي بي تفاوت بودن نيز احساس بدي به آنها مي دهد. بايد يک روند معمولي و نرمال را در زندگي خود پيش بگيريد. نه بيش از اندازه جسور باشيد و مردانه رفتار کنيد. نه خيلي بي تفاوت و بي انگيزه همه کارها را به طور مطلق به مرد خانه بسپاريد.

منبع :http://khorasannews.com/OnlineNews.aspx?newsid=779...

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب