چگونه با همسرمان به تفاهم کامل برسيم؟- هایپرکلابز

رضا حبيبي 9 سال پیش
چگونه با همسرمان به تفاهم کامل برسيم؟- هایپرکلابز هایپرکلابز :

براي رسيدن به تفاهم در زندگي زناشويي 5 عامل مهم پذيرش يکديگر، درک احساسات همسر، صداقت، داشتن رضايت شخصي از زندگي و احساس دريافت دو جانبه را بايد رعايت کنيم تا زندگي‌اي شيرين داشته باشيم.
پذيرش يکديگر به اين معني است که به همسرتان اجازه بدهيد، همان که هست باشد نه آن طور که شما دوست داريد و از او توقع نداشته باشيد نوع ديگري فکر کند و يا طوري باشد که با خود واقعيتش هماهنگي ندارد.
براي درک احساس همسرتان، خود را به جاي او بگذاريد. هر چند ما دقيقاً آنچه را که بر سر او آمده تجربه نکرده‌ايم اما مي‌توانيم خيلي به او نزديک شويم و احساسات او را درک کنيم.
صداقت يعني داشتن رابطه‌ي صادقانه و قابل اعتماد با همسرتان. همسرتان بايد اطمينان داشته باشد وقتي از احساسات خود با شما صحبت مي‌کند يا اطلاعاتي از خود به شما مي‌دهد شما رازدار هستيد و او را مسخره نمي‌کنيد و آنچه را که به شما گفته بعدها بر ضد خودش به کار نمي‌بريد.
رضايت شخصي از زندگي يکي از راههاي مهم رسيدن به تفاهم در زندگي دانست. هر فردي بايد زماني را براي خودش صرف کند و براي نيازهاي شخصي خود نيز اهميت قايل شود.
اگر ما براي رفع نيازهاي همسر و فرزندانمان تلاش کرده و براي خودمان وقت صرف نکنيم از عدم کمال خود احساس رنجش و خشم مي‌کنيم و اگر بعضي از نيازهاي مهم ما برآورده نشود نمي‌توانيم به همسرمان نيز براي برآورده شدن نيازهايش کمک موثري کنيم.
بنابر اين بايد بين اين دو تعامل را برقرار کنيم و از زندگي شخصي خودمان نيز رضايت داشته باشيم. همچنين بايد احساس کنيم روابطمان عادلانه، دوجانبه و همکارانه است.

منبع :http://khorasannews.com/OnlineNews.aspx?newsid=804...

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب