برای همسرتان، فقط همسر باشید- هایپرکلابز

برای همسرتان، فقط همسر باشید- هایپرکلابز هایپرکلابز :

خانواه ایرانی ؛ محمد سعید روزبه - مهربانی ویژگی بسیاری از زنان و مردان است اما گاه این مهربانی ، به ضد خود بدل می شود! آن وقت است همسران از کوره در می روند ، واکنش تدافعی نشان می دهند و گاهی نیز حالت تهاجمی به خود می گیرند.
برای همسرتان فقط یک همسر باشید. شاید این سخن تعجب آور باشد: "مگر من همسرش نیستم؟!"
بله! شما "همسر"ش هستید ، اما در عین حال دارید تلاش می کنید "مادر" یا "پدر" او هم باشید!
آدم ها اصلاً خوششان نمی آید همسران شان ، در قبال آنها مادری یا پدری کنند. یک مادر یا پدر همیشه دل نگران فرزندش هست. مدام می پرسد کجا بودی؟ ...چرا لباست این قدر کثیف شده؟
یک مادر یا پدر مدام به خودش حق می دهد که برای فرزندش تصمیم بگیرد: این غذا را بخور، برایت مفید است ... آن غذا را نخور برایت ضرر دارد...بیرون که می روی حتما این لباس را بپوش که سرما نخوری... نه آن یکی را نه! این لباس خاکستری را باید بپوشی... با فلانی دوست نشو، آدم بدی است و ... .
یک مادر یا پدر همیشه به خود حق می دهد برای حفظ فرزندش از خطرات، آشکار و پنهان مراقبش باشد، گوشی اش را چک کند، کیفش را یواشکی وارسی کند، بی آن که بفهمد تعقیبش کند و ... .
این ها ، کارهایی هستند که خیلی از مادرها و پدرها ، از فرط عشق و محبتی که به فرزندانشان دارند، انجام می دهند. این که چنین رفتارهایی تا چه اندازه درست یا نادرست هستند، بحث دیگری است، اما عجالتاً اگر ازدواج کرده اید، نقش مادر یا پدر را برای هم ایفا نکنید ؛ این گام مهمی در احساس ناخرسندی طرفین در زندگی مشترک است.

منبع :http://www.asriran.com/fa/news/360178/%D8%A8%D8%B1...

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب