تحقیر دیگران یعنی تحقیر خود- هایپرکلابز

معصومه سربسته 7 سال پیش
تحقیر دیگران یعنی تحقیر خود- هایپرکلابز هایپرکلابز :

تحقیر دیگران مانند هر بیان و احساس ما، بازتابی به سوی ما خواهد داشت.
تحقیر افراد دیگر به هر شکل، نوعی بی‌احترامی است و بی‌احترامی به سایرین عکس ‌العمل منفی در مخاطب ایجاد می‌کند.
هنگامیکه شما رو در رو یا پشت سر حتی کسی را تحقیر کرده و وی را کوچک می‌شمارید در واقع می‌تواند او هم رفتار متقابل و تحقیر آمیزی نسبت به شما و شاید بسیار بدتر از آن هم انجام دهد.
قابل ذکر است حتی اگر فردی را در ذهن خود تحقیر کنید و در درون، وی را کوچک بشمارید این برداشت ذهنی در رفتار شما با آن شخص تاثیر گذاشته او هم آن را درک می‌کند و می‌تواند بازتاب منفی در شخص ایجاد کند.
این موضوع را به خاطر بسپارید که تحقیر کردن دیگران در واقع به نوعی تحقیر خود محسوب می‌شود. پس مراقب باشید با این کار چارچوب شخصیت خود و سایرین را نشکنید.
فراموش نکنید که همه انسانها ویژگی‌های مخصوص به خود را دارند که قابل ستایش هستند. پس به جای کشف جنبه‌های منفی دیگران و عیوب آنها را به باد تحقیر گرفتن ، لازم است به جنبه‌های مثبت و سازنده آنها توجه ی کرده و یک رابطه مناسب و صحیح با اشخاص برقرار کنید.

ساير تصاوير

تحقیر دیگران یعنی تحقیر خود- هایپرکلابز تحقیر دیگران یعنی تحقیر خود- هایپرکلابز
منبع :http://www.hidoctor.ir/50336_%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB...

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب