یادگیری نحوه برخورد با افراد سالخورده- هایپرکلابز

راحله ... 8 سال پیش
یادگیری نحوه برخورد با افراد سالخورده- هایپرکلابز هایپرکلابز :

چگونه می توان با سالمندان برخورد کرد به گونه ای که رضایت آن ها را جلب نمود ،آن ها چه نوع روحیاتی دارند و اطرافیان باید چگونه با آنان برخورد کنند تا بتوانند خرسندی این افراد را به دست بیاورند، رفتار و کلمات محبت آمیز می تواند هر سالمندی را خوشحال و راضی کند!
دکتر ربابه غفارتبریزی روان شناس اظهار کرد: سالمندان ممکن است هم از لحاظ فیزیولوژیکی و یا ذهنی دچار مشکل بشوند که گاهی به پرستار ویژه، دارو و درمان نیاز پیدا می کنند.
وی تصریح کرد: این دسته از افراد توقعاتشان بیشتر شده و رفتارهای کودکانه از خود بروز داده و گاهی حساس می شوند.
غفار تبریزی افزود: لازم است اعضای خانواده به گونه ای با آنها رفتار کنند که احساس مفید بودن و مشارکت پیدا کنند.
وی خاطرنشان کرد: بعنوان مثال خانواده ها با سالمندان مصاحبت کرده از تجربیات و نظرات آنها استفاده کرده و گاهی مسئولیتهای کوچک به آنها دهند.
غفارتبریزی عنوان کرد: سالمندان گاهی خاطرات را چند بار تکرار می کنند، در چنین مواقعی لازم است که ما تظاهر کرده که برای اولین بار آن را می شنویم و از خشونت به آنها جلوگیری کنیم.
وی اذعان داشت: گاهی نگهداری سالمندان در حد توان خانواده‌ها نیست بنابراین لازم است که آنها در خانه سالمندان نگهداری شوند.
این روان شناس تأکید کرد: در این اماکن نیاز به جامعه شناس و روان شناس برای این دسته از افراد ضروری است تا به آنها اهداف کوتاه یا بلند مدت داده شود. و امید به آینده در آنها افزایش پیدا کند.
وی یادآور شد: سالمندان در این اماکن باید با همدیگر تعامل زیادی داشته باشند و از خاطرات خویش با همدیگر صحبت کنند.
غفار تبریزی گفت: در خانه سالمندان، مشارکت این افراد ضروری بوده و همچنین مراقبان و پرستاران لازم است تا برنامه ریزی های تفریحی در آینده را به آنها اطلاع دهند.
وی توصیه کرد: می‌توان این دسته افراد را گاهی به پرورشگاهها برده یا بچه های پروشگاهی را به خانه سالمندان بیاورند تا با بروز احساس و عواطف به کودکان پرورشگاهی آنها از محبت های این بچه ها بهره‌مند شوند.
این روان شناس در پایان به خانواده ها تذکر داد: دیدار از سالمندان خویش را در فواصل معین در طی سال تکرار کنند.

منبع :http://www.hidoctor.ir/105553_%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D...

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب