تزئین با آویز های کریستالی - هایپرکلابز

مژگان شاه حسینی 10 سال پیش
تزئین با آویز های کریستالی - هایپرکلابز هایپرکلابز :

یکی دیگر از راه های سریع و ساده برای زینت بخشیدن کلاهک های ساده آباژور کاربرد منجوق ها، ملیله ها و به طور کلی سنگ های رنگی است. برای این منظور می بایست مقداری از این خرده ریزهای تزئینی را به رنگ و مدل دلخواه تهیه کرد و با عبور نخ های نامرئی از داخل سوراخ های موجود در آنها و در نهایت اتصال آنها به لبه پائینی کلاهک، نمایی زیبا و رسمی را برای آباژور ایجاد کنید ولی برای این منظور ابتدا بایست بر روی لبه پائینی کلاهک نوار اریپی دوخته و سپس با ایجاد سوراخ های بزرگ تر به وسیله سوزن ضخیم بر روی حاشیه بالایی نوار واقع در کلاهک، با دوخت های عمودی، آویزها را از طریق همان سوراخ ها به کلاهک متصل کنید.

منبع :http://khanehdar.akairan.com/khanehdari/decor1/289...

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب