چگونگی هارمونی‌ رنگ‌ها در طبیعت- هایپرکلابز

چگونگی هارمونی‌ رنگ‌ها در طبیعت- هایپرکلابز هایپرکلابز :

چگونگی هارمونی‌ رنگ‌ها در طبیعت
رنگ احساسات را تحریک می‌‌کند. فرهنگ‌ها را شکل می‌دهد و پیش‌زمینه جهان ما را می‌سازد. سخن از رنگ موجب می‌شود که خصوصیات موسیقی و طبیعت و ویژگی‌های شخصیتی را به جا آوریم و رنگ بر خلاف دیگر ملزومات دکوراسیون یک بعد انسانی دارد که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. در واقع رنگ می‌تواند حالت‌ها را تغییر دهد، فضاهای خاصی به وجود آورد و ...
طبیعت، بهترین نقطه شروع برای درک و ایجاد هارمونی رنگی است. در تصویر پایین ملاحظه می کنید که زرد، سبز و قرمز چه نقش هماهنگی ایجاد کرده اند و این ترکیب متناسب، لزوما در دو مورد قبل نمی گنجد، اما زیبا و قابل اجرا است.

رنگ‌های گرم و سرد
رنگ آبی و رنگ‌های مجاور آن تداعی کننده آب روان و دریا است بنابراین با دیدن این رنگ‌ها احساس سرما به فرد دست می‌دهد. از این رو به این رنگ‌ها، رنگ‌های سرد می‌گویند.
رنگ قرمز و رنگ های مجاور آن تداعی کننده آتش و خورشید بوده و با دیدن این رنگ ها احساس گرما به فرد دست می دهد. از این رو به این رنگ ها، رنگهای گرم می گویند.

منبع :http://kamooneh.com/fa/news/81130/%DA%86%DA%AF%D9%...

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب