چگونه می توان در محل کار تحرک بیشتری داشت ؟- هایپرکلابز

چگونه می توان در محل کار تحرک بیشتری داشت ؟- هایپرکلابز هایپرکلابز :

1. بجای اینکه به همکارتان تلفن کنید یا به او ایمیل بزنید، مستقیما به میزش مراجعه کنید. اگر 2 دقیقه طول می‌کشد تا به میز او بروید و برگردید، و این کار را باید 10 بار در روز انجام دهید، 20 دقیقه پیاده روی را به برنامه‌تان افزوده اید! اگر هر روز و با همه‌ی همکارانی که به آن‌ها مرتبط هستید همین برخورد را کنید، به این 20 دقیقه اضافه هم خواهد شد.

2. در گوشه‌ترین نقطه‌ی پارکینگ پارک کنید و تا ساختمان محل کارتان پیاده روی کنید. مادامی که این کار امن باشد، هر روز آنرا تکرار کنید. مسیر رفت و برگشت 3 تا 5 دقیقه بیشتر وقت شما را نمی‌گیرد، اما ۱۰ دقیقه فعالیت به برنامه‌ی روزانه‌تان می افزاید. در یک هفته‌ی کاری هم، بین 30 تا 50 دقیقه پیاده روی کرده‌اید.

3. هر وقت می‌خواهید نفسی تازه کنید، راه بروید. زمان استراحت و نوشیدن قهوه‌تان، در اداره راه بروید یا پله‌های ساختمان را بالا و پایین بروید. زمانی که نوشیدن قهوه‌تان هم تمام شد همین کار را تکرار کنید.
اگر 3 بار در روز این کار را انجام دهید، در یک روز 30 دقیقه تحرک داشته‌اید. اگر می‌خواهید هنگام نوشیدن قهوه‌تان آرامش داشته باشید، با خودتان توافق کنید که 5 دقیقه راه بروید و 5 دقیقه هم استراحت داشته باشید. حتی اگر در بین تمام زمان‌های استراحتتان، فقط 10 دقیقه راه بروید، فعالیت بیشتری به نسبت نشستن و گپ زدن با همکارانتان داشته‌اید.

4. دور از محل کار یا آن طرف خیابان محل کارتان پارک کنید. اگر محل کارتان در قسمت شرقی ساختمان است، در قسمت غربی ساختمان پارک کنید و راه بروید. این کار هم 3 تا 5 دقیقه فعالیت به برنامه‌تان خواهد افزود که می‌تواند بیشتر از این هم باشد.

5. بایستید! هنگام کارتان اگر بجای اینکه بنشینید، راست قامت بایستید، می‌توانید در هر ساعت 50 کالری بیشتر بسوزانید، حتی اگر در آن یک ساعت هیچ کار دیگری انجام ندهید.
پس تا جایی که می‌توانید ایستاده کارهایتان را انجام دهید و از مزیت آن استفاده کنید. هنگامی که متنی را می‌خوانید و یا یک مکالمه‌ی تلفنی دارید می‌توانید براحتی ایستاده کارتان را ادامه دهید.
زمانی که پرونده‌ها را مرتب می‌کنید هم می‌توانید بایستید. در طول روز و در محل کارتان هر کاری که می‌توانید را ایستاده انجام دهید تا کالری بسوزانید و هیکل تان متناسب شود.

منبع :http://us-mg6.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=07lj...

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب