بگذاريد کارمندان در سر کار کمي چرت بزنند!- هایپرکلابز

رضا حبيبي 9 سال پیش
بگذاريد کارمندان در سر کار کمي چرت بزنند!- هایپرکلابز هایپرکلابز :

پژوهشگران در يک تحقيق به اين نتيجه رسيدند که، روسا براي افزايش بهره‌وري و خلاقيت کارمندانشان بايد به آنها اجازه دهند تا در محل کار چرت بزنند.
وينست والش، استاد پژوهش مغز انسان در کالج دانشگاهي لندن همچنين پيشنهاد کرده که کارکنان بايد اجازه داشته باشند زمان کارشان را خود تعيين کرده و هر زمان که خواستند بر سر کار حاضر شوند.
به گفته والش، انسان ها تنها در طول شب به خواب مي‌روند و از مزايان خواب نيمروز غافل هستند. خواب نيمروز بين 30 تا 90 دقيقه مي‌تواند به شرکتها در ارتقاي بهره‌وري آنها کمک کند.
اين پژوهش که توسط انجمن فيزيوتراپي و توانبخشي منتشر شده، نشان مي‌دهد که بسياري از مديران در تشويق کارکنان به استراحت مناسب ناموفق بوده‌اند. يکي از هر پنج کارمند هر روز در ساعت ناهار خود به کار مشغول است.
بر اساس پژوهش انجام شده بر روي 2000 فرد، از ميان افرادي که به استراحت مي پردازند، نيمي روي ميز کار خود غذا مي‌خورند و تنها يکي از هر پنج نفر به بيرون مي‌رود.
پروفسور هيو پيگينز از آزمايشگاه شبانه‌روزي عصب‌شناسي زيستي دانشگاه منچستر نيز مي‌گويد، خوابيدن براي حافظه و يادگيري اساسي است.
به گفته وي، ميليون ها انسان ها در طول هفته ميزان کمي خوابيده و تلاش مي‌کنند آنرا به آخر هفته موکول کنند.
بر اساس اين پژوهش، مشکل مذکور که به «پرواززدگي اجتماعي» ملقب شده، مي‌تواند مسوول افزايش ميزان ابتلا به سرطان، زوال عقل و ديابت باشد.

منبع :http://khorasannews.com/OnlineNews.aspx?newsid=807...

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب