جملاتي که رهبران موفق هرروز تکرار مي کنند- هایپرکلابز

رضا حبيبي 9 سال پیش
جملاتي که رهبران موفق هرروز تکرار مي کنند- هایپرکلابز هایپرکلابز :

مديران دوست دارند بدانند با هر يک از رده‌هاي مختلف سازمان چگونه ارتباط برقرار کنند، و چه مقدار وقت خود را به آنان اختصاص دهند، چگونه به سرعت تصميم‌گيري کنند، چگونه تيم خود را بسازند تا در ميدانهاي پرچالش، بهترين نتايج را بگيرند، چگونه قدرت اقناع و ترغيب خود را افزايش دهند تا ديگران، تصميمات آنها را به اجرا درآورند، و در نهايت، چگونه با خلاقيت و نوآوري در سازمان، سازماني بالنده پديد آورند (تقاضا مي‌کنم براي مطالعه بيشتر در حوزه بينشهاي مديريتي و ابزارهاي آن، به کتاب چهل‌گفتار پيرامون مديريت و رهبري مراجعه کنيد).
رهبران بزرگ تجارت، مي‌دانند که نحوه برخورد آنها با کارمندان تاثير زيادي بر ايشان دارد. شما به عنوان يک رهبر کسب و کار، مي‌توانيد با استفاده از عباراتي که در ادامه مي‌خوانيد، به طور منظم هر روز اين تاثير را بهتر سازيد. رهبران موفق از اين رويکرد استفاده مي‌کنند زيرا نگرش مثبتي دارند و مي‌دانند که چگونه روابطي قوي و پايدار با کارمندان خود ايجاد کنند. مديران توانمند، با کارمندان خود همراه و همکار هستند و در مقابل احترام، اعتماد و وفاداري آنها را دارند. آنها به طور واقعي با کارکنان خود ارتباط دارند و آنها را در کارها دخالت و مشارکت مي‌دهند و اين احساس را به کارکنان مي‌دهند که باارزش و مورداحترام هستند.

****************************
با تکرار اين عبارات که هر مدير موفقي در هر روز با خود مي‌گويد ، از يک رهبر خوب به يک رهبر فوق‌العاده تبديل بشويد:

1. شما چه فکر ميکنيد؟
کارکنان شما يک منبع پايان‌ناپذير از ايده هستند که ممکن است بسياري از آنها هرگز به ذهن شما نرسيده باشد. هنگامي که از آنها بخواهيد که نظرات و ايده‌هاي خود را بگويند، به آنها مي‌گوييد که ايده‌هاي آنها براي شما ارزشمند است.

2. به شما اعتماد دارم.
هر کارمندي مي‌خواهد احساس کند که توانسته است اعتماد رئيس خود را جلب کند. هنگامي که کارکنانتان بدانند که به آنها اعتماد داريد ، با کار خوب، وفاداري و اعتماد خود به شما پاسخ خواهند داد.

3. مطمئنم که توانايي انجام آن را داريد.
هنگامي که کارکنان احساس کنند که شما به تواناييهاي آنها اطمينان داريد، اعتماد به نفس آنها بهبود مي‌يابد و احتمال اينکه به اهداف خود دست يابند، افزايش مي‌يابد.

4. تقصير تو نيست.
گاهي اوقات مشکلات رخ مي‌دهند و کارکنان نيز هيچ کاري نمي‌توانند براي جلوگيري از آنها انجام دهند. در شناسايي اينگونه شرايط سريع عمل کنيد و زماني که رخ دادند به کارکنان خود اجازه دهيد بدانند که آنها را به دليل اينگونه اشتباهات سرزنش نمي‌کنيد.

5. به شما افتخار مي‌کنم.
چه کسي دوست ندارد که والدين يا رئيسش به او، کارش و موفقيتهايش افتخار کند؟ هيچگاه از اينکه به کارکنان خود بگوييد که به آنها و کارشان افتخار مي‌کنيد، طفره نرويد.

6. لطفا.
هيچ کارمندي دوست ندارد که به او دستور داده شود. شما حتي در مقام رئيس هم بايد هنگام درخواست از کارمندانتان براي انجام کاري، آن را مودبانه درخواست کنيد.

7. ممنونم.
مطالعه‌اي که روي تعدادي کارکنان انجام شد، نشان داد که از ميان 58 درصد از کارمندان به ندرت (اگر نگوييم هرگز) براي کار خوبي که انجام داده‌اند، از آنها تشکر نشده است. رهبري باشيد که در ستايش و تشويق و تشکر از ديگران، سخاوتمند است، کارکنان به خاطر اين ويژگي از شما قدرداني خواهند کرد.

8. ايده خوبي بيايد تا آن را انجام دهيم.
اگر شما ايده‌هاي خوب کارکنان خود را دريافت مي‌کنيد اما کاري براي عملي شدن آنها انجام نمي‌دهيد، آنها نيز ديگر خود را براي ارائه ايده‌هاي جديد به زحمت نمي‌اندازند. افراد خود را با اجراي ايده‌هاي خوب آنها، به نوآوريهاي بيشتر تشويق کنيد.

9. من هميشه براي شما زمان دارم.
کارکنان شايسته شما مهمترين و باارزشترين دارايي شما هستند، بسيار باارزشتر از امکانات و تجهيزات، موجودي کالا، مالکيت معنوي و تمام پولي که در بانک داريد. لذا در صورت امکان، هر زمان که آنها درخواست ملاقات شما را دارند زماني هرچند کوتاه را به آنها اختصاص دهيد.

10. بدون کمک شما نمي‌توانستم اين کار را انجام دهم.
کارکنان مي‌خواهند به خاطر کاري که به خوبي انجام داده‌اند شناخته شوند. اجازه دهيد تا بدانند که براي تلاشهاي آنها ارزش قائل هستيد و اينکه نقش مهمي در سازمان ايفا مي‌کنند. حتي بهتر از آن اينکه به آنها دقيقا بگوييد که براي انجام چه کاري از آنها متشکر هستيد.

11. هيچ کس کامل و بي عيب نيست.
به جاي سرزنش کارکنان خود زماني که اشتباهي را مرتکب مي‌شوند ( که فقط باعث مي‌شود تا از انجام هر کاري فراتر از حداقل موردنياز و وراي وظايف خود در آينده خودداري کنند)، اجازه دهيد بدانند که شما درک مي‌کنيد که اشتباه پيش مي‌آيد و درصورتي که از اين اشتباهات درس بگيرند شما آنها را حمايت مي‌کنيد.

12. براي کمک به شما چه کاري مي‌توانم انجام دهم؟
کارکنان شما به دنبال حمايت شما هستند. با پرسيدن اينکه چه کاري براي کمک به آنها مي‌توانيد انجام دهيد، به وضوح نشان مي‌دهيد که شما کسي هستيد که آنها مي‌توانند در صورت نياز روي او حساب کنند.

13. اشتباه کردم.
هيچ کارمندي براي رئيسي که اشتباه خود را حاشا مي‌کند و يا مي‌خواهد که آن را به گردن بقيه اعضاي تيم بيندازد، احترام قائل نيست. احترام کارکنان خود را با پذيرفتن اشتباهات خود و سپس انجام هر کاري که براي جبران آن لازم است، بدست آوريد.

14. به کمک شما نياز دارم.
هنگامي که براي انجام کاري به کمک کارمندان خود نياز داريد، از اينکه آن را به آنها بگوييد اِبايي نداشته باشيد. آنها نه تنها بار شما را سبکتر خواهند ساخت بلکه از اينکه شما فکر مي‌کنيد که براي کمک به شما به اندازه کافي خوب هستند، خوشحال خواهند شد.

15. هر چيزي ممکن است.
رهبران موفق مي دانند که باوجود منابع و انگيزه کافي، هيچ محدوديتي براي آنچه که مي‌توانند به آن دست يابند وجود ندارد. از آن دسته افرادي باشيد که نيمه پر ليوان را مي‌بينند و خواهيد ديد که نگرش مثبت شما بر روي کارکنانتان نيز تاثير خواهد داشت.

16. معذرت مي‌خواهم
زماني که کاري مي‌کنيد يا حرفي مي‌زنيد که باعث ناراحتي يا توهين به يک کارمند مي‌شويد، هرگز قدرت تاثير يک معذرت خواهي قلبي را دست کم نگيريد. "متاسفم" و " معذرت مي‌خواهم" بسيار قدرتمند هستند و مي‌توانند بسياري از زخمها را بهبود بخشند.

17. از شما پشتيباني مي‌کنم.
کارکنان بايد بدانند زماني که به کمک و پشتيباني نياز دارند شما پشتيبانشان هستيد. در تعهد به کارکنان خود ثابت قدم باشيد و هرکاري را که در توانتان است انجام دهيد تا به فردي تبديل شويد که بتوانند روي او حساب کنند.

منبع :http://khorasannews.com/OnlineNews.aspx?newsid=101...
0 نفر این را می پسندند
مشاهده 0 دنبال کننده
در حال نمایش 1 دیدگاه از 1 دیدگاه
مجيد ابراهيمي مجيد ابراهيمي ممنون
9 سال پیش
1 

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب