آپور و کاکتوس با گل‌های قیفی شكل قرمز- هایپرکلابز

ندا نظام ابادی 7 سال پیش
آپور و کاکتوس با گل‌های قیفی شكل قرمز- هایپرکلابز هایپرکلابز :

خانواده: Cactaceae
ـ نام علمي: Aporocactus flagelliformis
آپور و کاکتوس با گل‌های قیفی شكل قرمز
این كاكتوس به ارتفاع ۵/۷ و گستردگی ۳۰ سانتی‌متر رشد می‌كند.
دارای ساقه‌های سبز مایل به خاكستری و استوانه‌ای بوده گل‌های قیفی شكل قرمز، ارغوانی در اواخر بهار و اوایل تابستان ظاهر می‌شود.
ـ نیازها:
به نور غیرمستقیم و خاك دارای كمپوست كاكتوس و تغذیه ماهیانه با كود تپاسه نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۰-۷ درجه سانتی‌گراد می‌باشد.
ـ ازدیاد:
از طریق كاشت بذر به محض رسیدن در دمای ۲۱ درجه سانتی‌‌گراد و تهیه قلمه در اوایل تابستان امكان‌پذیر است.

منبع :

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب