هشدار به پدیده کودکان موبایلی و اینترنتی - هایپرکلابز

هشدار به پدیده کودکان موبایلی و اینترنتی - هایپرکلابز هایپرکلابز :

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش بر ضرورت توجه به رفع فقر حرکتی در کودکان و نوجوانان تاکید کرد و گفت: متاسفانه امروز کودکان ما به کودکان موبایلی و اینترنتی تبدیل شده‌اند و تحرک ندارند.

مهرزاد حمیدی در پانل « تبدیل مدارس مناطق محروم به پیشروان فقرزدایی در آموزش، سلامت و تغذیه » دومین کنفرانس توسعه و عدالت آموزشی با اشاره به پیامدهای بیسوادی و فقر حرکتی در کودکان و نوجوانان اظهار کرد: در این حوزه نیازمند حساسیت‌زایی هستیم.

وی افزود: امروز با مبحثی تحت عنوان سواد حرکتی مواجه هستیم و دنیا آموزش را از زاویه سواد حرکتی نگاه می کند.

حمیدی با بیان اینکه زمانی ما به لحاظ زندگی آپارتمانی و ماشینی و رشد فناوریهای نوین چون موبایل و اینترنت کودکان را به یکجا نشینی ترغیب کردیم گفت: اکنون کودکان از آپارتمان نشینی به کودکان موبایلی و اینترنتی تبدیل شده‌اند.

وی افزود: در کشور ما این موضوع تسری یافته و بیشتر کودکان از حیث "حرکت" در محرومیت هستند.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه کودکان را محکوم به بی‌تحرکی می‌کنیم اظهار کرد: کودکان مطلوب خانواده‌ها کودکانی هستند که یکجا و آرام می‌نشینند، ما بیسوادی حرکتی را به نسل آینده تحمیل می‌کنیم. این کودکان الفبای حرکت را تجربه نمی کنند و الگوها شکل نمی‌گیرد.

ما ساعت درس ورزش را با فوق برنامه از 2 به 6 ساعت ارتقاء دادیم اما هنوز این ساعات کافی نیست.

منبع :http://tabnakbato.ir/fa/news/19615/%D9%87%D8%B4%D8...

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب