سوژه روز | نیمار یک مدرسه فوتبال در امریکا تاسیس خواهد کرد- هایپرکلابز

سجاد یعقوبی 7 سال پیش
سوژه روز | نیمار یک مدرسه فوتبال در امریکا تاسیس خواهد کرد- هایپرکلابز هایپرکلابز :

نیمار فکر بازکردن یک مدرسه فوتبال را در سر دارد.او این کار را با کمک داوید ویا ، کاکا ، جرارد و یا لمپارد این کار را انجام خواهد داد.یک اکادمی به نام برزیل ,میتواند در ایالت متحده امریکا بسیار محبوب شود.ایده نیمار این است که نیمار هر زمانی که وقت داشت از ان مدرسه بازدید کند و تجربه خود را با کودکان به اشتراک بگذارد.نیمار به بازکردن مدرسه فوتبال در اورلاندو و یا میامی فکر می کند ,چرا که بیشتر استعداد های برزیلی در ان شهر ها زندگی می کنند

منبع :http://mr90.ir/clan/news/nGORZGQ/%D8%B3%D9%88%DA%9...

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب