ورود نهادهای مسئول به فدراسیون فوتبال و دفتر علی کفاشیان - هایپرکلابز

علی ترشیزی 7 سال پیش
ورود نهادهای مسئول به فدراسیون فوتبال و دفتر علی کفاشیان - هایپرکلابز هایپرکلابز :

حراست وزارت ورزش و جوانان تایید کرد که نهادهای مسئول به فدراسیون فوتبال مراجعه کرده و تحقیقاتی را درباره برخی موارد به انجام رسانده‌اند.

حوالی ظهر روز یک‌شنبه 15 آذر نهادهای مسئول با ورود به فدراسیون فوتبال و دفتر علی کفاشیان پس از انجام تحقیقات اولیه صورتجلسه‌ای را تنظیم کرده و به گفته‌ برخی منابع خبری اسنادی را با خود برده‌اند که گویا این اقدام به دلیل گزارش یا گزارشاتی علیه عملکرد فدراسیون فوتبال صورت گرفته است.

رضا حسنی‌خو، مدیرکل حراست وزارت ورزش و جوانان با تایید این اقدام توسط نهادهای مسئول، اظهارکرد: این اتفاق توسط نهادهای مسئول رخ داده است و این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است.

حسنی‌خوتاکید کرد: اطلاعات دقیق‌تری از این موضوع در حال حاضر وجود ندارد.

وی ادامه داد: نفیاً یا اثباتاً چیزی در این باره تایید یا رد نمی‌شود، در حال حاضر نیز نمی‌توان جزئیات بیشتری را در این رابطه بیان کرد. اگر لازم باشد در آینده در این باره توضیحاتی داده خواهد شد.

منبع :

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب