جریمه‌های سنگین ملی‌پوشان والیبال در بازی بانک سرمایه و پیکان - هایپرکلابز

جریمه‌های سنگین ملی‌پوشان والیبال در بازی بانک سرمایه و پیکان - هایپرکلابز هایپرکلابز :

آرای کمیته انضباطی فدراسیون والیبال برگزار شد که پس از آن مهدی مهدوی، والریو ورمیلیو، شهرام محمودی و محمد موسوی با محرومیت هایی چند جلسه ای و جرائم نقدی رو به رو شدند. امروز، روزی بود که اکثر والیبالی ها در انتظار آن بودند تا ببینند عوامل درگیری بازی بانک سرمایه و پیکان به چه سرنوشتی دچار خواهند شد. محمد خضرایی (سرپرست)، مصطفی کارخانه (سرمربی)، عباس برقی و کامبیز یعقوبی (مربیان)، مهدی مهدوی، محمد موسوی و شهرام محمودی (بازیکنان) تیم والیبال بانک سرمایه از بانک سرمایه و امیر مهدی نفر (سرپرست)، پیمان اکبری (سرمربی)، فرهاد قائمی، سامان فائزی، فرهاد سال افزون و والریو ورمیگلیو (بازیکنان) هم از پیکان به جلسه کمیته انضباطی احضار شدند تا تصمیمات لازم در مورد این افراد اخذ شود.

موضوع رسیدگی جلسه کمیته انضباطی به درگیری انتهای بازی این دو تیم بازمی گردد که هنگام دست دادن بازیکنان دو تیم درگیری شدیدی ایجاد شد به طوریکه گفته می شود ورمیلیو با فحاشی به سقف آستانه تحمل بازیکنان بانک سرمایه رسیده بود و از سوی دیگر کاپیتان تیم حریف با لگد به او ضربه زده بود.

حالا با توجه به اتفاقات صورت گرفته شده و سایت فدراسیون والیبال آرای اخذ شده در مورد بازیکنان را این طور اعلام کرد:

*مهدی مهدوی، کاپیتان تیم بانک سرمایه 3 جلسه محرومیت قطعی و 10 میلیون تومان جریمه نقدی
*والریو ورمیلیو، کاپیتان تیم پیکان 2 جلسه محرومیت قطعی و 10 میلیون تومان جریمه نقدی
*محمد موسوی، بازیکن تیم بانک سرمایه 2 جلسه محرومیت قطعی و 10 میلیون تومان جریمه نقدی
*علیرضا مباشری، بازیکن تیم بانک سرمایه 2 جلسه محرومیت قطعی و 10 میلیون تومان جریمه نقدی
*شهرام محمودی، بازیکن تیم بانک سرمایه یک جلسه محرومیت قطعی و 10 میلیون تومان جریمه نقدی
*فرها قائمی، بازیکن تیم پیکان 2 میلیون تومان جریمه نقدی و یک جلسه تعلیقی که به علت داشتن سابقه اجرا خواهد شد
*فرهاد سال افزون، بازیکن تیم پیکان 2 میلیون جریمه نقدی و یک جلسه تعلیقی که به علت داشتن سابقه اجرا خواهد شد
*سامان فائزی، بازیکن تیم پیکان 2 میلیون تومان جریمه نقدی
*کامبیز یعقوبی، مربی تیم بانک سرمایه یک جلسه محرومیت قطعی
*عباس برقی، مربی تیم بانک سرمایه توبیخ کتبی
*مصطفی کارخانه، سرمربی تیم والیبال بانک سرمایه توبیخ کتبی
*پیمان اکبری، سرمربی تیم والیبال پیکان توبیخ کتبی

ساير تصاوير

جریمه‌های سنگین ملی‌پوشان والیبال در بازی بانک سرمایه و پیکان - هایپرکلابز
منبع :http://hyperclubz.com

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب