خودروی شاسی بلند با قابلیت پیمایش در برف - هایپرکلابز

زهرا نصیری 7 سال پیش
خودروی شاسی بلند با قابلیت پیمایش در برف - هایپرکلابز هایپرکلابز :

جدیدترین خودروی شاسی بلند مخصوص جاده برفی

شرکت خودرو ساز ژاپنی نیسان موفق به ساخت نمونه جدیدی از خودروی شاسی بلند شده است که قابلیت پیمایش در برف را دارد.

خودروی شاسی بلند با قابلیت پیمایش در برف - هایپرکلابزساير تصاوير

خودروی شاسی بلند با قابلیت پیمایش در برف - هایپرکلابز
منبع :http://hyperclubz.com

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب