مسابقه یکای من

مسابقه و قرعه کشی > مسابقه یکای من

این مسابقه با همکاری وب سایت رژیم غذایی یکا به عنوان اسپانسر برگزار می شود. 5 جایزه نقدی دو میلیون ریالی و ده اشتراک سه ماهه خدمات یکا جوایز این مسابقه می باشند که به قید قرعه به برندگان خوش شانس باشگاه اهدا خواهد شد. اعضای باشگاه تا پایان 20 اردیبهشت فرصت دارند تا در نظرسنجی مسابقه یکای من شرکت کنند و شانس خود را بیازمایند.
مهلت شرکت در این مسابقه به اتمام رسیده است.

زمان

شروع : 1391/12/28
پايان : 1392/02/20

مهلت به پایان رسیده است

حاميان