مسابقه سفر طلايي

مسابقه و قرعه کشی > مسابقه سفر طلايي

اين مسابقه مهيج با همکاري آژانس مرواريد درياي جهان به عنوان اسپانسر برگزار گردید. تور دبي ، کيش و شيراز (با همراه) جوايز ويژه اين مسابقه بود که به برندگان خوش شانس باشگاه به قيد قرعه اهدا گردید.اعضاي باشگاه با کسب امتياز بيشتر در اين رقابت بزرگ شانس بيشتري براي برنده شدن داشتند.

شرايط شرکت در مسابقه :

1- فقط اعضاي باشگاه گلستان مي توانند در اين مسابقه شرکت کنند و ساير علاقمندان در صورت تمايل مي توانند ابتدا در باشگاه ثبت نام کنند و سپس در اين مسابقه شرکت کنند.
2- جوايز اين مسابقه از طريق قرعه کشي اهدا خواهد شد. هر چه امتياز کسب شده بيشتر باشد ، شانس برنده شدن در مسابقه بيشتر خواهد بود.
3- قرعه کشي فقط از بين کسانيکه اطلاعات پروفايل خود را به درستي تکميل کرده اند انجام مي شود.
4- در صورت عدم تطابق مشخصات پروفايل با مشخصات فردي برنده ، مسئوليت عدم اين تطابق با خود شخص خواهد بود و جايزه مجددا قرعه کشي شده و به فرد ديگري اهدا خواهد شد.

ضوابط کسب امتياز :

توجه : کليه امتيازات کسب شده اعضاء از آيتم هاي زير در بازه زماني اول دي تا اول اسفند 91 براي اين مسابقه لحاظ خواهد شد.

1- کسب امتياز از طريق ارسال مطلب / مقاله جديد در گروهها :در گروههاي باشگاه گلستان هر كدام از اعضا مي توانند به ازاي ارسال هر مطلب جديد (به شرط تاييد توسط مدير) 40 امتياز بدست آورند. هر مطلب پس از تائيد مدير باشگاه در گروه مربوطه قرار مي گيرد . لازم به ذکر است از کل مطالب ارسالي کاربر در يک روز فقط به يک مطلب امتياز داده مي شود نه بيشتر.

2- کسب امتياز از طريق ايجاد بحث جديد در انجمن ها :در انجمنهاي باشگاه گلستان هر كدام از اعضا مي توانند به ازاي ايجاد هر بحث جديد (به شرط تاييد توسط مدير) 20 امتياز بدست آورند. هر بحث پس از تائيد مدير باشگاه در انجمن مربوطه قرار مي گيرد . لازم به ذکر است از کل بحث هاي جديد در يک روز فقط به يک بحث امتياز داده مي شود نه بيشتر.

3- كسب امتياز از هر پسند:هر کدام از اعضا که مطلب/بحث/نظرشان پسندي دريافت کند امتياز مي گيرند. به ازاي دريافت هر پسند 1 امتياز داده مي شود.

4- كسب امتياز از طريق ارسال پاسخ روي هر بحث در انجمن ها :در انجمن هاي باشگاه گلستان هر كدام از اعضا مي توانند از طريق مشاركت در بحثها و به ازاي ارسال پاسخ 5 امتياز بدست آورند. لازم به ذکر است از کل پاسخ هاي ارسالي در يکروز فقط به يک پاسخ امتياز داده مي شود نه بيشتر.

5- بازديد از سايت باشگاه :اعضا به ازاي مراجعه روزانه به وب سايت و حضور در باشگاه گلستان 20 امتياز به مجموع امتيازاتشان افزوده مي شود. در هر روز فقط 20 امتياز بابت مراجعه به وب سايت به جمع امتيازات هر شخص اضافه مي شود.

6- دعوت از دوستان :كليه اعضاي باشگاه مي توانند با ارسال دعوتنامه به دوستان خود از آنها براي پيوستن به باشگاه گلستان دعوت کنند و به اين ترتيب به جمع امتيازات خود اضافه نمايند. هر شخص مي تواند با دادن آدرس ايميل دوستان خود از طريق بخش "مديريت ارتباطات و دوستان" براي آنها دعوتنامه الكترونيكي ارسال نمايد (حداکثر تا 20 نفر) و بر اساس شرايط زير امتياز كسب نمايد:

6 – 1 : در صورتي كه هر يك از دوستان بر روي دكمه "پذيرش دوست" كه در داخل دعوتنامه مي باشد كليك نمايند و به سايت باشگاه مراجعه نمايند ، 5 امتياز به دعوت كننده افزوده مي شود . حداكثر امتياز قابل كسب از اين طريق براي دعوت كننده 100 امتياز مي باشد.

6 – 2 : در صورتي كه هر يك از دوستان بر روي دكمه "پذيرش دوست" كه در داخل دعوتنامه مي باشد كليك نمايند و در باشگاه گلستان هم عضو شوند 20 امتياز بابت عضويت آنها به دعوت كننده افزوده مي شود. حداكثر امتياز قابل كسب از اين طريق براي دعوت كننده 400 امتياز مي باشد.

زمان

شروع : 1391/10/01
پايان : 1391/11/30

مهلت به پایان رسیده است

حاميان