قوانین > رعایت حریم خصوصی

در این بخش از قوانین ، شرایط رعایت حریم خصوصی شرح داده شده است.

1- محفوظ ماندن اطلاعات و مشخصات اعضا :
كليه اطلاعات دريافتي از اعضا جهت شركت در قرعه كشي استفاده خواهد شد و هايپركلابز ضمن حفظ اين اطلاعات ، آنها را نزد هيچ شخص ، گروه يا شرکت ديگري فاش نمي كند. پس از عضويت هر شخص به غير از نام و نام خانوادگي ، تصوير پروفايل ، اطلاعات كار ، سرگرمي و ورزش هاي مورد علاقه ساير اطلاعات قابل ديدن توسط اعضاي باشگاه نخواهد بود و اين تا زماني است كه هر شخص بخواهد به ميل خود از طريق بخش تنظيمات امنيتي اطلاعات بيشتري با بقيه به اشتراك بگذارد كه در اين صورت مسئوليت حفظ اطلاعات بر عهده خود شخص خواهد بود.

2- عدم انتشار اطلاعات حساس :
اعضاي باشگاه نبايد اطلاعاتي را که فکر ميکنند حساس است براي ديگران به اشتراك بگذارند.هايپركلابز مسئوليت سوء استفاده از اين اطلاعات را نمي پذيرد.

3- عدم انتشار اطلاعات ممنوعه :
اعضاء مجاز به انتشار اطلاعات محرمانه مملکتي ، اطلاعات محرمانه اشخاص ديگر ، مطالب نفرت آميز، غير اخلاقي و غير قانوني بر روي اين سايت نيستند.

4- عدم مسئوليت در مورد اطلاعات منتشر شده :
تحت هيچ شرايطي هايپركلابز مسئوليت خسارتهاي وارده در اثر اعتماد و اتکا به اطلاعات قرار گرفته روي اين سايت يا انتقال يافته توسط اين سايت نمي باشد. همچنين هايپركلابز مسئوليتي را در مورد از بين رفتن اطلاعات قرار گرفته روي اين سايت نمي پذيرد.

5- اجازه كنترل اطلاعات اشتراكي : 
هايپركلابز خود را مجاز به کنترل مطالبي که بطور عمومي بر روي سايت به اشتراك گذاشته مي شود مي داند ولي خود را ملزم به اين مسئله نمي داند. مسئوليت کلي مطالب قرار داده شده روي سايت به عهده عضو قرار دهنده اطلاعات است و اشخاص نبايد مطالب نامناسب را بر روي اين سايت قرار دهند.