کوتاه ترین و امن ترین گذرگاه مرزی برای سفر به شهر وان - هایپرکلابز

ملیحه سیدی 6 سال پیش
کوتاه ترین و امن ترین گذرگاه مرزی برای سفر به شهر وان - هایپرکلابز هایپرکلابز :

عد از سالها انتظار، مرز زمینی رازی(مرزکاپی کوی ترکیه) در بهمن ماه 1389 افتتاح شد. این مسیر زمینی که به لحاظ مسافت و امنیت راهها (امنیت جاده ای و امنیت نظامی) از مسیر مرز سرو بسیار امنتر می باشد.

کسانی که بنا به دلایل تجاری، ترانزیتی (استفاده از فرودگاه شهر وان) و سیاحتی، قصد سفر به شهر وان ترکیه را دارند، مرز زمینی رازی به لحاظ امنیت و مسافت کوتاه تر به وان توصیه می شود. این مرز از ساعت 7:00 به وقت ایران تا 17:00 باز می باشد.

طرف ایران، فاصله تبریز تا مرز رازی حدود 3 تا 3.30 ساعت می باشد. شهر خوی بین تبریز و مرز زمینی رازی واقع می باشد و به لحاظ سرسبزی و زیباییهای طبیعی جالب توجه می باشد، در ضمن به هنگام استفاده از این مسیر پل مشهور قطور را نیز خواهید دید که شاهکار مهندسی زمان خود می باشد. فاصله تبریز تا شهر زیبا، با فرهنگ و اقتصادی خوی 2 تا 2.30 ساعت بوده و از خوی تا مرز زمینی رازی 1 ساعت راه می باشد. استفاده از تاکسی های زرد رنگ بین شهری که در مسیر خوی – رازی فعالیت دارند توصیه میگردد.

طرف ترکیه، فاصله مرز زمینی رازی(کاپی کوی ترکیه) تا شهر وان 99 کیلومتر می باشد. بین مرز زمینی رازی (کاپی کوی) و شهر وان، روستای سارای، شهر اوز آلپ و روستای ارچک قرار دارند.

فاصله از مرز رازی تا روستای سارای 23 کیلومتر، فاصله از مرز رازی تا شهر اوزآلپ 40 کیلومتر و فاصله از مرز رازی تا شهر وان 99 کیلومتر می باشد.

در طرف ترکیه، شرکت تعاونی حمل ونقل شماره 13 مشغول ارائه خدمات به مسافرین این مسیر مرز زمینی می باشد.این شرکت با داشتن راننده های مجرب و راننده های متعهد از بدو افتتاح مرز رازی مشغول ارائه خدمات به مسافرین می باشد.

ساعات فعالیت مینی بوسهای این شرکت از مرز رازی (کاپی کوی) به وان از ساعت 8.30 به وقت ترکیه تا ساعت 17:00 می باشد، ساعت حرکت اولین سرویس این شرکت از شهر وان به طرف مرز رازی(کاپی کوی) نیز ساعت 7:00 صبح به وقت ترکیه می باشد و ساعت حرکت آخرین سرویس از شهر وان به طرف مرز رازی (کاپی کوی ترکیه)15:00 می باشد.

کرایه هر مسافر در مسیر مرز رازی تا شهر وان و بالعکس 20 لیره ترک (هر مسیر) می باشد، نکته جالب در خدمات دهی این شرکت این می باشد که ، مینی بوسهای این شرکت شما را به هر نقطه از شهر وان که قصد رفتن به آنجا را دارید انتقال می دهند و به هنگام حرکت از وان، با یک تلفن شرکت فوق الذکر، مینی بوسی را برای ارائه سرویس به محل حضور شما در وان می فرستد. برای مثال اگر شما به فرودگاه شهر وان رسیده اید، با این شرکت تماس میگیرید، شرکت مینی بوسی به فرودگاه وان می فرستد و اجرت (هزینه) این سرویس رایگان می باشد و شما تنها هزینه مسیر وان – مرز رازی (کاپی کوی) را پرداخت خواهید نمود. به هنگام استفاده از مینی بوسهای این شرکت در مسیر مرز رازی – شهر وان، سرویس ارائه شده در شهر وان رایگان می باشد (حتی انتقال از داخل شهر وان به فرودگاه وان).

منبع :http://www.trtrip.com/turism-news/348-kapikoy.html

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب